Er is niets verborgen voor God.

1 Kronieken 28: 8,9

  • Nu dan, voor de ogen van het gehele Israël, de gemeente van de HEERE, en voor de oren onze God, houdt en zoekt al de geboden van de HEEREN, uw God; opdat gij het goede land erfelijk bezit, en uw nakomelingen na u tot in eeuwigheid doen beërven.
  • En gij, mijn zoon Sálomo, ken de God uwe vaders, en dien HEM met een VOLKOMEN hart en een GEWILLIGE ziel; want de HEERE doorzoekt alle harten, en HIJ verstaat al de bedenkingen van de gedachten; indien gij HEM zoekt, HIJ zal van u gevonden worden; maar indien gij HEM verlaat, HIJ zal u tot in eeuwigheid verstoten.

 

Gods genade is er alleen voor degenen, die HEM aannemen als hun Verlosser. Dan zal HIJ een barmhartige God zijn.

Jesaja 57: 18,19/ Johannes 14: 26

  • IK zie hun wegen, en IK zal hen genezen; en IK zal hen geleiden, en hun vertroostingen geven, namelijk aan hun treuren.
  • IK schep de vrucht der lippen, vrede, vrede degenen, die ver zijn, en degenen, die nabij zijn, zegt de HEERE, en IK zal hen genezen./
  • ( Jezus spreekt als vertegenwoordiger van God) – Maar de Trooster, de Heilige Geest, Welken de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u alles leren, en u indachtig maken alles, wat Ik u gezegd heb.- ( 1 Korinthe 2: 12-16)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *