De handleiding.

Wanneer u een apparaat gekocht heeft, en u niet echt weet, hoe het ding werkt, gaat u er zelf aan prutsen of raad u de handleiding erbij? Als u er zelf eraan pruts, dan zal u er teleurstellend overtuigd zijn, dat u beter de handleiding erbij had kunnen nemen!

Zo is het ook met Gods Woord. We kunnen er zelf een draai aan geven, maar als het niet op Gods wil gedaan wordt, zal de uitkomst catastrofaal zijn op de laatste dag.-Matthéüs 8:12

Johannes 3 vers 16 is niet alleen geloven in Jezus Christus, maar ook doen naar Zijn werken.

Hoe te beginnen?

Handelingen 2:38

  • …Bekeert u, en een ieder van u wordt gedoopt in de Naam van Jezus Christus tot vergeving van zonden; en gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.

Als dit gebeurt is, volgt het volgende:

Romeinen 6: 3,4/ 2 Korinthe 5:17

  • Of weet gij niet, dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in Zijn dood gedoopt zijn?
  • Wij zijn dan met Hem begraven, door de doop in de dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid van de Vader, alzo ook wij in nieuwheid van het leven wandelen zouden./
  • Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is geheel nieuw geworden.

Waarom moeten wij in Zijn dood begraven worden?

Jesaja 53:4,5

  • Waarlijk, Hij heeft onze ziekte op Zich genomen, en onze smarten heeft Hij gedragen; doch wij achten Hem, dat Hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was.
  • Maar Hij is om ONZE OVERTREDINGEN verwond, om ONZE ONGERECHTIGHEDEN is Hij verbrijzeld; de STRAF, DIE ONS DE VREDE AANBRENGT, was op Hem, en DOOR ZIJN STRIEMEN IS ONS GENEZING GEWORDEN.

Dit is de handleiding om tot God te komen, via Jezus Christus.

Het oude leven is niet meer belangrijk, dus ook onze vleselijke familie, zijn niet belangrijker dan onze nieuwe familie.

Wie God wilt volgen, moeten net als Jezus Christus hun eigen kruis dragen.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *