De Grote Verdrukking.

Zacharía 14: 12/ Maleáchi 4:1

  • En dit zal de plaag zijn, waarmee de HEERE al de volkeren plagen zal, die tegen Jeruzalem oorlog gevoerd hebben: HIJ zal een ieders vlees, daar hij op zijn voeten staat, doen uitteren; en een ieders ogen zullen uitteren in hun oogkassen; en een ieders tong zal in hun mond wegteren./
  • Want ziet, die dag komt, brandend als een oven, dan zullen alle hoogmoedige, en al wie goddeloosheid doet, een stoppel zijn, en de toekomstige dag zal ze in vlam zetten, zegt de HEERE van het hemelse heerschappij, DIE hun wortel, noch tak zal overlaten.

Daniël 12: 1

  • En op die tijd zal Michaël ( Jezus Christus) opstaan, Die grote Vorst, die voor de kinderen van God staat, wanneer er een zo’n tijd van benauwdheid zijn zal ( 2 Timothéüs 3:1-5), als er niet geweest is, sinds dat er een volk geweest is, tot op die tijd toe; en in die tijd zal het volk van God verlost worden, al wie geschreven staat in het Boek van het Leven.

Matthéüs 24: 29-31

  • En terstond na de verdrukking van die dagen, zal de zon verduisterd worden, en de maan zal haar ware schijnsel niet geven, en de sterren zullen als het ware uit de hemelen vallen (Jes.24:20), en de krachten van de hemelen zullen bewogen worden.

  • En alsdan zal in de hemel verschijnen het teken van de Zoon; en dan zullen al de geslachten op aarde wenen, en zullen de Zoon van God zien, komende met de wolken van de hemel, met grote kracht en heerlijkheid.
  • En Hij zal Zijn Engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid, en Zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenvergaderen vanuit de vier windstreken, van het ene uiterste tot het andere uiterste ervan.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *