Het 1000 jarig Koninkrijk van Christus, en erna.

1 Korinthe 15: 26-28

 • De laatste vijand, die teniet gedaan wordt, is de dood.
 • Want HIJ heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen. Doch wanneer HIJ zegt, dat Hem alle dingen onderworpen zijn, zo is het openbaar, dat Hij uitgenomen wordt, DIE Hem alle dingen onderworpen heeft.
 • En wanneer Hem alle dingen zullen onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon Zelf onderworpen worden aan HEM, DIE Hem alle dingen onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen.

1 Korinthe 15:52,55-58/ Openbaring 20:6/ Openbaring 1:5,6

 • In een punt van tijd, in een oogwenk, met de laatste bazuin; want de bazuin zal klinken, en de doden ( in Christus) zullen onverderfelijk opgewekt worden, en wij zullen veranderd worden.-
 • Dood, waar is uw prikkel? Hades, waar is uw overwinning?
 • De prikkel van de dood is de ongerechtigheid; en de kracht van deze is de wet.
 • Maar God zij dank, DIE ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus.
 • Zo dan, mijn geliefde broeders! Zijt standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig zijnde in het werk ( Markus 16:15) van de Heere, wanneer Hij weet, dat uw arbeid niet ijdel is in de HEERE./
 • Gezegend en heilig ( door de Geest) is hij, die deel heeft in de eerste opstanding ( Handelingen 2:38;Romeinen 6:4); over deze heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en Christus zijn, en zij zullen als koningen heersen de duizend jaren./
 • En Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de dood, en de Overste van de koningen die op aarde zijn. Hem, Die ons heeft liefgehad, en ons van onze ongerechtigheden gewassen ( 1 Joh.15:17a) heeft in Zijn bloed.
 • En Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God, Zijn Vader; HEM, zeg ik, zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *