Afgodsbeeld vóór Christus.

Staat er in de bijbel dat een christen de geboorte van Jezus Christus moeten vieren? De eerste christenen deden dat in ieder geval niet. Paulus zei dat na hem het afval zou komen. Zou hij dat gedoeld hebben op de kerstfeestvierders?

Jeremia 10 vers 2 benadrukt dat wij de weg van de wereld niet moeten navolgen, zelfs niet naar de sterren kijken voor de toekomst? Toch wordt er door veel christenen dit nagevolgd.

Mattheüs 2:2 de wijzen uit het oosten

– … Waar is de geboren Koning der Joden? want wij hebben gezien Zijn ster in het Oosten, en zijn gekomen om Hem te aanbidden.

In plaats daarvan?

Doen zij dit, als voorbeeld van het oude Israël:

Jesaja 29:13

– Want de HEERE heeft gezegd: Daarom dat dit volk tot MIJ nadert met zijn mond, en zij MIJ met hun lippen eren, doch hun hart ver van MIJ doen; en hun ontzag, waarmee zij MIJ eren, mensengeboden zijn, die hun geleerd zijn;-

Christenen die kerstfeest vieren, zijn de grootste huichelaars die er zijn, nog erger dan een goddeloze. Hun God, die zij automatisch aanbidden, is Satan de duivel.

2 Korinthe 11:13-15

– Want zulke valse profeten zijn bedrieglijke arbeiders, zich veranderen in apostelen van Christus.

– En het is geen wonder; want de Satan zelf verandert zich in een Engel van het licht.

– Zo is het dan niets groots, indien ook zijn dienaren zich veranderen, als waren zij dienaars van gerechtigheid; van welke het einde zal zijn naar hun werken.

Nogmaals: wie God willen aanbidden, moeten dat niet doen met het vlees, maar in de Geest, met geest en waarheid.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *