Weest gewaarschuwd !

 

Hebreeën 10: ( 26-33)

Vers 26,27 – Want zo wij expres zondigen, nadat wij de kennis van de waarheid ontvangen hebben, zo blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonden; maar een verschrikkelijke verwachting van het oordeel, en de hitte van het vuur, die de ongehoorzame, die een tegenstander is, zal verslinden ( tot niets).

Vers 28,29 – Als iemand de wet van Mozes heeft teniet gedaan, die sterft zonder barmhartigheid, onder twee of drie getuigen; hoeveel te zwaarder straf, meent gij, zal hij waardig geacht worden, die de Zoon van God vertreden heeft, en het bloed van het Nieuwe Testament als onrein geacht heeft, waardoor hij geheiligd was, en de Geest van genade smaadheid heeft aangedaan?

Vers 30,31 – Want wij kennen HEM, DIE gezegd heeft: MIJN is de wraak, IK zal het vergelden, spreekt de HEERE. En wederom: De HEERE zal ZIJN volk oordelen ( na hun werken van het geloof). Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God.

Vers 32,33 – Gedenkt het oude leven, in welke, nadat gij verlicht geweest zijt, gij veel strijd van lijden hebt verdragen.

– Ten dele, wanneer gij door smaadheid en verdrukking een schouwspel geworden zijt; ten dele, als gij gemeenschap gehad hebt met degenen, die alzo behandeld werden.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *