De huichelaarij.

Staat kerstfeest als gebod of als de wil van God, in ZIJN Woord? Neen!

Staat het verkondigen van Gods Woord, als gebod en als de wil van God in Gods Woord? Ja!

Markus 16:15/ 2 Timotheus 4:5

Jesaja 29:13

Want de HEERE heeft gezegd: Daarom dat dit volk tot MIJ nadert met zijn mond, en zij MIJ met hun lippen eren, doch hun hart ver van MIJ doen; en hun ontzag waarmee zij MIJ vrezen, mensengeboden zijn, die hun geleerd zijn:;-

Daarom zijn degenen die kerstfeest vieren, die de wereld ook doen, huichelaars. Omdat zij met de wereld meegaan, en zo een oordeel over hun zelf brengen.

Mattheüs 23:27,28 Jezus ging tekeer tegen zogenaamde gelovigers, zoals Hij dat ook zal doen tegen ongehoorzame christenen.

– Wee u, gij schriftgeleerden en Farizeeën, gij huichelaars, want gij zijt de witgekalkte graven gelijk, die van buiten wel schoon schijnen, maar van binnen zijn zij vol van doodsbeenderen en alle onreinheid.

– Alzo ook schijnt gij wel de mensen van buiten rechtvaardig, maar van binnen zijt gij vol huichelaarij en ongerechtigheid.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *