Geen deel hebben met de wereld.

2 Korinthe 6:14-17

– Trekt niet een andere juk aan ( dan die van Jezus) met de ongelovigen; want wat mededeel heeft de gerechtigheid met de ongerechtigheid, of welke gemeenschap heeft het licht met de duisternis?

– En welke overeenstemming heeft Christus met Belial, of welk deel heeft de gelovige met de ongelovige?

– Of welke samenvoeging heeft de tempel van God met de afgoden? Want gij ( geestvervuld persoon ) zijt de tempel van de levende God; gelijkerwijs God gezegd heeft: IK zal in hen wonen, en IK zal onder hen wandelen; en IK zal hun God zijn, en zij zullen MIJ een volk zijn.

– Daarom gaat uit het midden van hen, en scheidt u af, zegt de HEERE, en raakt niet aan wat onrein is, en IK zal u aannemen.

Zacharia 13:2

– En het zal die dag geschieden, spreekt de HEERE van de hemelen, dat IK uitroeien zal uit het land de namen van de afgoden, dat zij niet meer gedacht worden; ja, ook die profeten, en de dwaalgeest zal IK uit het land wegdoen.

Jeremia 10: 2-5

Zo zegt de HEERE: leert de weg van de heidenen niet,….; want het is hout, dat men uit het bos gehouwen heeft, een werk van de houthakkers werk met een bijl.

Men pronkt het op met zilver en goud; zij hechten ze met spijkers en de hamer, zodat het niet omvalt.

Zij zijn gelijk een palmboom van dicht werk;….

Zo dan, wie geen gehoor geeft aan al de profeten van God, en blijft zijn hart bedriegen, dat een zelfrechtvaardig oordeel rechtvaardig is, zal als onrechtvaardig geoordeeld worden, en al de goede dingen die men gedaan heeft, zal niet meer gedacht worden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *