Gehoorzaam aan God.

Psalm 19:8-11

– De wet van de HEERE is volmaakt, bekerende de ziel; de getuigenis van de HEERE is gewis, de slechte mens wijsheid gevende.

– De bevelen van de HEERE zijn recht, verblijdende het hart; het gebod van de HEERE is zuiver, verlichtende de ogen.

– Het ontzag voor de HEERE is rein, bestaande tot in eeuwigheid, de rechten van de HEERE zijn waarheid, samen zijn zij rechtvaardig.

– Zij zijn begeerlijker dan goud, ja, dan veel fijn goud; en zoeter dan honing en honing-zeem.

Spreuken 3:5-7

– Vertrouw op de HEERE met uw gehele hart, en steun op uw eigen inzicht niet.

– Ken HEM in al uw wegen, en HIJ zal uw paden recht maken.

– Weest niet eigenwijs bij uzelf; heb ontzag voor de HEERE; en wijkt van deze kwaad.

Spreuken 8:31-35

Gods meesterwerker spreekt:

– Nu dan, kinderen! hoort naar Mij; want zeer gelukkig zijn zij, die Mijn wegen bewaren.

– Hoort de lering, en wordt wijs, en verwerpt die niet.

– Zeer gelukkig is de mens, die naar Mij hoort, dagelijks wakende aan Mijn poort, waarnemende de posten van Mijn deur.

– Want wie Mij vindt, vindt het leven, en trekt een welgevallen van de HEERE.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *