De waarheid wordt niet geaccepteerd.

Degenen die zich voordoen als voorganger van een welvarende kerk, zijn meestal mooi weer predikers. Een volle kerk betekent dat er leugens worden verteld ( terwijl zij zeggen dat het een gezegende kerk is).

Lukas 11:48-50 als voorbeeld:

– Zo getuigt gij dan, dat gij mede behagen hebt aan de werken van uw vaderen; want zij hebben de profeten gedood, en gij bouwt, hun graven.

– Waarom ook de Wijsheid Gods zegt: IK zal profeten en apostelen tot hen zenden, en van die zullen zij een aantal doden, en een aantal zullen zij wegjagen; opdat van dit geslacht afgeëst  wordt het bloed van al de profeten, dat vergoten is van de grondlegging der wereld af.

Profeten worden gedood of opzij geschoven als leugensprekers, zelfs als bezetene van de duivel, door de leugenkerken ( en dat zijn er velen). Zij die de waarheid spreken, worden niet gelooft dan degenen die de leugen spreken.

Lukas 6:22,23

– Gezegend zijt gij, wanneer de mensen u haten, en wanneer zij u afscheiden, en smaden, en uw naam als kwaad verwerpen om Christus wil.

– Verblijdt u op die dag, en weest vrolijk; want, ziet, uw loon is groot in de hemelen; want alzo deden zij dit aan Gods profeten.

Een profeet die de waarheid spreekt van het Evangelie, de waarheid over de Heilige Geest, wordt genegeerd, steeds meer, in deze laatste dagen waarin de liefde verder wordt afgekoeld.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *