De HEERE uw God liefhebben.

De HEERE uw God liefhebben uit geheel uw hart, betekent dat wereldse zaken op de derde plaats komen. Een voorbeeld hoe satan mensen wilt overhalen om zijn wil te doen er niet die van God, deed hij bij de Zoon van God, Jezus Christus.

Lukas 4: 1-12 geeft drie punten hoe wij God meer moeten liefhebben dan de duivel en onze eigen ik.

Lukas 4:3,4

– En de duivel had tot Jezus gezegd: Indien Gij Gods Zoon zijt, zeg tot deze steen, dat het brood wordt.

4

Lukas 4:5-8

– En wanneer de duivel Jezus had geleid tot een zinnebeeld hoge berg, toonde hij Hem al de koninkrijken van de aarde, in een ogenblik van tijd.

– En de duivel heeft tot Hem gezegd: ik zal U al deze macht en heerlijkheid van deze wereldse koninkrijken geven; want zij is mij gegeven, en ik geef ze wie ik wil; indien Gij dan mij zult aanbidden, zo zal het van U zijn.

8 Jezus heeft gezegd tot de duivel: ga weg van Mij, satan, want:

Lukas 4:9-12

– En hij leidde Hem naar Jeruzalem, en nodigde Hem uit op het dak van de tempel, en zei tot Hem: Indien Gij de Zoon van God zijt, werp Uzelf naar beneden; want er is geschreven, dat God ZIJN Engelen bevelen zal, dat zij U bewaren zal; en dat zij U op de handen nemen zullen, opdat Gij Uw voet niet aan een steen zou stoten.

12 wij moeten God niet op de proef stellen. Net als Jezus, God gehoorzamen.

Wie God liefheeft boven zichzelf heeft vrede bij God

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *