De duisternis van de dood, en het nieuwe leven.

Psalm 18:26-29

 • Bij de goedertieren mens houdt GIJ U goedertieren, bij de oprechte mens houdt GIJ U oprecht.
 • Bij de reine houdt GIJ U rein, maar bij de verkeerde van hart bewijst GIJ U een Worstelaar.
 • Want GIJ verlost het bedrukte volk, maar de hoge ogen vernedert GIJ.
 • Want GIJ doet mijn lamp lichten; de HEERE, mijn God, doet mijn duisternis opklaren.

De duisternis wordt weerlegt als de dood. Wie dood is, is dood! Het is letterlijk, maar ook figuurlijk hetzelfde, alleen degene die dood zijn van het vlees zijn in het dodenrijk ( hel). Die dood zijn in het vlees, wandelen in duisternis.

Psalm 88:11-13

 • Zult GIJ wonderen doen aan de doden? Of zullen de overledenen opstaan, zullen zij U dan loven?
 • Zal UW goedertierenheid in het graf verteld worden, UW getrouwheid in het verderf?
 • Zullen UW wonderen bekend worden in de duisternis, en UW gerechtigheid in het land van de vergetelheid?

Degenen, die in het vlees wandelen, die in duisternis zijn, kunnen in het licht gaan wandelen. Jezus bevestigde dat mensen die buiten Gods Soevereiniteit leven, als doden zijn, zij zijn pas uit deze “levende”dood, als zij Hem volgen.

Matthéüs 8:22

 • Doch Jezus had tot hem gezegd: Volg Mij, en laat de doden hun doden begraven.

Johannes 8:12/ 1 Korinthe 15:55-57

 • Jezus dan sprak wederom tot hen, zeggende: Ik ben het licht van de wereld; wie Mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht van het leven hebben./
 • Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning?
 • De prikkel van de dood is de zonde; en de kracht van de zonde is de wet.
 • Maar God zij dank, DIE ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *