Schijn uw licht.

Lukas 6:46-48

– Wat noemt gij Mij, Heere, Heere! en doet niet hetgeen Ik zeg?

– Een ieder, die tot Mij komt, en Mijn woorden hoort, en deze doet, Ik zal u tonen, gelijk hij is.

– Hij is gelijk een mens, die een vuurtoren bouwde, en groef, en verdiepte, en legde het fundament op een rotssteen; wanneer nu de hoge vloed kwam, zo sloeg de vloedgolven tegen die vuurtoren aan, en het kon niet bewegen; want het was op de steenrots gegrond.

Mattheüs 5:14-16

– Gij zijt het licht van de wereld; een stad bovenop een berg liggende, die niet verborgen kan zijn.

– Noch steekt men een lamp aan, en zet die onder een mand, maar op een kandelaar, en zij schijnt aan allen, die in het huis zijn; laat uw licht alzo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien, en uw Vader, DIE in de hemelen troont, mogen verheerlijken.

1 Johannes 2:4-6

– Wie zegt: ik ken Hem, en Zijn geboden niet bewaart, die is een leugenaar, en in hem is de waarheid niet; maar zo wie Zijn Woord bewaart, in hem is waarlijk de liefde van God volmaakt geworden; hieraan kennen wij, dat wij in Hem zijn.

– Wie zegt, dat hij in Hem blijft, die moet ook zelf alzo wandelen, gelijk Hij gewandeld heeft.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *