Het uitverkoren geslacht.

Lukas 10:19-21/ Matthéüs 22:14

  • Ziet, Ik geef u de macht, om op slangen en schorpioenen te treden, en over alle kracht van de (geestelijke) vijand; en geen ding zal u enigszins beschadigen.
  • Doch verblijdt u daarin niet, dat de (onreine) geesten u onderworpen zijn; maar verblijdt u veel meer, dat uw namen opgeschreven zijn in de hemelen.
  • Op die tijd verheugde Jezus Zich in de Geest, en zei: Ik dank U, Vader! HEERE van de hemelen en van de aarde; dat GIJ deze dingen voor de (eigen)wijzen en (zelf)verstandigen verborgen hebt, en hebt de verborgenheid van het Evangelie, aan de kinderen geopenbaard; ja, Vader, want alzo is geweest het welbehagen voor U./
  • Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.

Wie zijn deze kinderen? Dat zijn de mensen, die door andere mensen als kinderen worden gekenmerkt, die in de volksmond genoemd worden: autisten. Deze mensen hebben een gave vanuit zichzelf, als zij met iets beginnen, daar altijd éénrichtig mee doorgaan. Zulke mensen zoekt Jezus Christus, omdat God aan deze mensen wat heeft. De wijzen en verstandigen van deze wereld, denken het te begrijpen, maar ze kunnen het gewoonweg niet ( 1 Kor.2:12-16), omdat zij het niet op Gods manier doen. En dat doen degenen die autisme heeft wel. Dit zijn de kinderen van God, die zich laten leiden in nederigheid.

In de laatste dagen, wanneer er kritieke tijden zullen aanbreken, waar de uitverkorenen geprobeerd worden, -door de macht van satan-, om om hen te verleide n.

Matthéüs 24:24

  • Want er zullen valse christenen en valse profeten opstaan (Matt.13:37-39), en zullen grote tekenen en wonderheden doen (door de leugens van satan), alzo dat zij { indien het mogelijk ware} ook de uitverkorenen zouden verleiden.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *