De gave van de Heiligen Geestes.

Johannes 17: 20,21/ Handelingen 2:38/ Markus 16: 17,18

 • En Ik bid niet alleen voor deze ( Mijn discipelen), maar ook voor degenen, die door hun woord ( van het Evangelie) in Mij geloven zullen.
 • Opdat zij allen één zijn, gelijkerwijs GIJ, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in ONS één zijn; opdat de wereld gelooft, dat GIJ Mij gezonden hebt./
 • En Petrus zei tot hen (die hem hoorde): Bekeert u, en een ieder van u wordt gedoopt in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en gij zult de gave van de Heiligen Geestes ontvangen./
 • En degenen, die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij onreine geesten uitwerpen; met nieuwe tongen zullen zij spreken, slangen zullen ( of mogen) zij opnemen; en al is het, dat zij ( onbewust) iets dodelijks zullen drinken, dat het hun niet zal schaden; op zieken zullen zij de handen leggen, en deze zullen gezond worden.

1 Korinthe 12:27-31

 • Gij zijt het lichaam van Christus ( 1 Kor.7:22,23), en leden in het bijzonder.
 • En God heeft er sommigen in de Gemeente gesteld, ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, daarna krachten, daarna gaven van gezondmakingen, helpers, bestuurders, menige tongentalen.
 • Zijn zij allen apostelen? Zijn zij allen profeten? Zijn zij allen leraars? Zijn zij allen krachten?
 • Hebben zij allen gaven van gezondmakingen? Spreken zij allen menige tongentalen? Zijn zij allen uitleggers ( van de tongentalen – 1 Kor.14)?
 • Doch ijvert naar de beste gaven;-

Een ieder die de Heilige Geest ontvangen heeft, door het bewijs van de tekenen van de gelovigen, kunnen alle de gaven doen. Alleen niet allemaal tegelijkertijd. Wie voor het eerst begonnen is, met zijn wandel in de Geest, is nog een baby, de onvervalste melk deelachtig.

Hebreeën 5:13

 • Want een ieder, die de melk deelachtig is, die is onervaren in het Woord van de gerechtigheid; want het is een kind.

Wanneer men volwassen is, en de vaste spijs nodig hebben, kunnen alle gaven doen.

Hebreeën 5:14

 • Maar voor de volkomen christen is de vaste spijs, die door de gewoonheid de zinnen geoefend hebben, tot onderscheiding beide, van het goede en het kwaad.

Is de Heilige Geest voor iedereen? Ja! Dit is het Evangelie van Gods Koninkrijk. Jezus Christus heeft ons een voorbeeld gegeven, toen Hij op aarde was, om genezing te geven wie enkel maar gelooft, en God in hun leven te laten, als hun REDDER. Dat deed Jezus voor God. En dat verwacht God ook van ZIJN gelovigen, die in ZIJN Zoon geloven zullen.- Markus 16:15.

Handelingen 10:45,46

 • En de gelovigen, die uit de besnijdenis waren, zovelen er met Petrus waren gekomen, ontzetten zich, dat de gave van de Heiligen Geestes ook op de heidenen uitgestort werd.
 • Want zij hoorden hen spreken met vreemde talen, en ( tevens) God groot maken.-

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *