Zorg voor elkanders leden.

Jakobus 5:16/ Matthéüs 7:7/ Jakobus 1:6,7

 • Belijdt elkander de misdaden, en bidt voor elkaar, opdat gij gezond wordt; een krachtig gebed van een rechtvaardige bereikt veel./
 • Bidt, en u zal gegeven worden;-/
 • Dat hij het in geloof gelooft, niet twijfelende; want wie twijfelt, is als een baar van de zee gelijk, die door de wind op- en neergeworpen wordt.
 • Want die mens meent niet, dat hij iets ontvangen zal van de HEERE.

Markus 16:18 Vertrouwen op God, ipv de arts.

Lukas 6:34,35 Doet goed, en verwacht geen beloning terug.

1 Johannes 3:17

Romeinen 12:4,5/ Efeze 4:17,25,27

 • Want gelijk wij in één Lichaam vele leden hebben, en de leden niet dezelfde werking hebben; alzo zijn wij velen leden in één Lichaam van Christus, maar wij zijn elkanders leden./
 • Ik zeg dan dit, en betuig het in de HEERE, dat gij niet meer wandelt, gelijk als de heidenen wandelen in hun ijdelheid van hun gemoed./
 • Daarom legt af de leugen, en spreekt de waarheid, een ieder met zijn naaste; want wij zijn elkanders leden.
 • -; en geeft de duivel geen voordeel.

1 Korinthe 12: 12-18

 • Want gelijk het lichaam één is, en vele leden heeft, en al de leden van dit éne lichaam, vele zijnde, die één lichaam zijn, alzo ook Christus.
 • Want ook wij allen zijn door één Geest tot één Lichaam gedoopt; hetzij Joden, hetzij heidenen, hetzij slaven, hetzij vrijen; en wij zijn allen tot één Geest gedrenkt.
 • Want ook het lichaam is niet één lid, maar velen.
 • Indien de voet zou zeggen: omdat ik de hand niet ben, zo ben ik niet van het lichaam; is hij daarom van het lichaam niet?
 • En indien het oor zou zeggen: omdat ik het oog niet ben, zo ben ik niet van het lichaam; is het daarom niet van het lichaam?
 • Als het hele lichaam het oog is, waar zou het gehoor zijn? Als het hele lichaam het oor is, waar zou de reuk zijn?
 • Maar nu heeft God de leden alzo gezet, als leden in het lichaam, gelijk HIJ het wilt.

We zijn verplicht in het Lichaam van Christus geen onrechtvaardigheid toe te laten. Weet welke zeven dingen God werkelijk haat.

Spreuken 6:16-19

 • Deze zes haat de HEERE; ja, zeven zijn ZIJN ziel een gruwel:
 • Hoge ogen, een valse tong, en handen, die onschuldig bloed vergieten; een hart, dat ondeugdzame gedachten smeedt; voeten, die zich haasten, om kwaad te lopen; een valse getuige, die leugens blaast; en die tussen broeders ketterijen inwerpt.

Zorgt ervoor dat er geen ergernissen in het Lichaam van Christus voorkomt, want dat verzuurd het ongezuurde deeg.

1 Korinthe 5:7,8/ Galaten 5:9

 • Zuivert dan de oude zuurdesem uit, opdat gij een nieuw deeg moogt zijn, gelijk gij ongezuurd zijt. Want ook ons Pascha is voor ons geslacht, namelijk Christus.
 • Zo dan laat ons feest houden, niet in de oude zuurdesem, noch in de zuurdesem van het kwaad en de boosheid, maar in de ongezuurde broden van oprechtheid en de waarheid./
 • Een weinig zuurdesem verzuurt het gehele deeg.
Sunrise over the Earth

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *