Jezus Christus, als God.

Exodus 33:18-20

  • Mozes vroeg aan God: Toon mij nu UW heerlijkheid!
  • Doch God zei: IK zal al MIJN goedheid voor uw aangezicht voorbij laten gaan, en IK zal de Autoriteit van de HEEREN Naam uitroepen voor uw aangezicht; IK zal genadig zijn, wie IK genadig zal zijn, en IK zal MIJ ontfermen, wie IK ontfermen wil.
  • God zei verder: gij zoudt MIJN aangezicht niet kunnen zien; want geen mens zal MIJ zien, en tegelijkertijd leven.

Johannes 1:18

  • Niemand heeft God ooit gezien; de eerstgeboren Zoon, Die in de schoot van de Vader is, Die heeft HEM ons verklaard.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *