De liefde Gods navolgen.

Psalm 36:10,11/ Markus 12: 30

  • Bij U is de fontein van het leven; in UW licht zien wij licht.
  • Strek UW goedertierenheid uit over degenen, die U kennen, en UW gerechtigheid over de oprechten van hart./
  • Gij zult de HEERE, uw God, liefhebben uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw verstand, en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod.
  • En het tweede aan dit gelijk is: Gij zult uw naaste ( in de HEERE) liefhebben gelijk als gij uzelf liefhebt. Er is geen ander gebod dan deze [ kortom, hier is de gehele wet van God].

2 Korinthe 13:11/ 1 Petrus 3: 8,9

  • Voorts, broeders, weest vrolijk, wordt volmaakt, zijt getroost, weest eensgezind, leeft in vrede; en de God van liefde en van vrede zal met u zijn./
  • En eindelijk, zijt allen eensgezind, medelijdend, de broeders liefhebbende, met innerlijke barmhartigheid bewogen, vriendelijk; vergeldt niet kwaad voor kwaad, of schelden voor schelden, maar zegent daarentegen; wetende, dat gij daartoe geroepen zijt, opdat gij zegeningen zoudt beërven.

Lukas 6:29-31/ 1 Johannes 3:17

  • Degene, die u op de wang slaat, biedt ook de andere wang; en degene, die uw ( jas)… neemt, verhindert ook de ( shirt)…niet.
  • Maar een ieder, die van u begeert; en van degene, die het uwe neemt, eist niet terug.
  • Gelijk gij wilt, dat de mensen u doen zullen, doet gij hun ook alzo./
  • Zo wie nu het goed van de wereld heeft, en ziet zijn broeder gebrek lijden, en sluit zijn hart voor hem, hoe blijft de liefde van God in hem?

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *