De strijd van het geloof.

Om de strijd van het geloof te kunnen brengen tot een goed eind, behoren wij het voorbeeld van Jezus Christus na te volgen.

Johannes 15:20/ Openbaring 2:10,11; 3:21

  • Gedenk het woord, dat Ik u gezegd heb: Een dienstknecht staat niet boven zijn heer. Indien zij Mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen; indien zij Mijn woord bewaard hebben, zij zullen ook het uwe bewaren./
  • ( Het voorbeeld:)Vrees niet van de dingen, die gij lijden zult. Ziet, de duivel zal enige van u in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt; en gij zult een verdrukking hebben van tien dagen. Zijt getrouw tot de dood, en Ik zal u geven de kroon van het leven.
  • Die oren heeft om te horen, die hoort wat de Geest tot de Gemeenten zegt. Wie overwint, zal door de tweede dood niet beschadigd worden./
  • Wie overwint, Ik zal hem geven met Mij te zitten in Mijn troon, gelijk Ik overwonnen heb, en ben gezeten met Mijn Vader in ZIJN troon.

1 Timothéüs 6:12

  • Strijd de goede strijd van het geloof, grijp naar het eeuwige leven, tot hetwelk gij ook geroepen zijt, en de goede belijdenis beleden hebt voor vele getuigen.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *