Het einde van menselijk heerschappij.

Daniël 2: 31-35 verteld ons de realiteit van menselijke geschiedenis, die door Nebukadnezar, de koning van Babel in een visioen zag. En Daniël, de profeet van God, deze uitlegde van de betekenis van die visioen, van Nebukadnezar tot de huidige tijd.

Daniël 2: 34,35verteld ons:

  • Dit heeft gij gezien, totdat er een steen afgehouwen werd zonder handen, die sloeg dat beeld aan zijn voeten van ijzer en klei, en vermaalde ze.
  • Toen werden tezamen vermaalt het ijzer, leem, koper, zilver en goud, en zij werden gelijk kaf van de dorsvloeren in de zomer, en de wind nam ze weg, en er werd geen plaats meer gevonden voor deze koninkrijken; maar de steen, die het beeld trof, werd een grote berg, alzo dat het de gehele aarde vervulde.

De Rots is geboren:

Jesaja 9:5,6

  • Een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn Naam Wonderlijke raadgever, machtige God, eeuwige Vader, Vredevorst; de grootheid van deze heerschappij en van zijn vrede zal geen einde zijn op de troon van David en in zijn koninkrijk, om dat te bevestigen, en dat te sterken met gericht en gerechtigheid, van nu aan tot in de eeuwigheid toe. De ijver van de HEERE der hemelschare zal zulks doen.

De wereldse goddeloze maatschappij, dit zijn de vijanden van God. Ook degenen die het niet op Gods manier doen, maar een eigen weg ervan maken, zijn vijanden.

Jezus Christus, de Zoon, zal als Koning regeren de duizend jaar, met Zijn mede-koningen, op een nieuwe aarde, van ongekende grote vrede. Zelfs dan, wanneer deze wereld die we nu kennen, er niet meer zijn zal, zijn er nog steeds vijanden (Jesaja 65:20).

1 Korinthe 15: 25-28

  • Want Hij moet als Koning heersen, totdat Hij al de vijanden onder Zijn voeten zal gelegd hebben.
  • De laatste vijand, die teniet gedaan wordt, is de ( 1e) dood.
  • Want dan heeft Hij alle dingen Zijn voeten onderworpen. Doch wanneer Hij zegt, dat Hem alle dingen onderworpen zijn, zo is het dan openbaar, dat Hij uitgenomen wordt, DIE Hem alle dingen onderworpen heeft.-Joh.5:30
  • En wanneer Hem alle dingen zullen onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon Zelf onderworpen worden, aan HEM, DIE Hem alle dingen onderworpen heeft, opdat de Almachtige God zij alles in allen.

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *