In de Geest, als baby beginnen.

Wie opnieuw geboren is, begint zijn/ haar wandel in de HEERE God, met ZIJN Geest, in de Naam van Jezus Christus, als een geestelijke baby.

Hebreeën 6: 1-3 ( Leidsche vertaling 1914)

  • Wij willen dan het woord van Christus voor eerstbeginnenden laten rusten en ons verheffen naar den staat der volwassenheid, zonder opnieuw den grondslag te leggen van bekeering uit doode werken en van geloof in God, de leer over het doopen en de handoplegging, de opstanding der dooden en het eeuwig oordeel. Ook dat willen wij doen, als God het vergunt.

1 Korinthe 3:1-3

  • ( Paulus had gezegd tot de opnieuw geborende:) En ik, broeders, kon tot u niet spreken als tot geestelijken, maar als tot vleselijken, als tot jonge kinderen in Christus.
  • Ik heb u met melk gevoed, en niet met vaste spijs; want gij was daar nog niet in staat; ja, gij bent ook nu nog niet in staat.
  • Want gij zijt nog in het vlees aan het wandelen; want onder u is nijd, twist en tweedracht. Zijt gij niet vleselijk, en wandelt gij niet naar de mens?

Degenen die vanaf het begin van opnieuw geboren zijn, de onvervalste melk deelachtig waren, en nu de vaste spijs van node hebben, wandelen volkomen in de Geest van God.

Helaas zijn er velen christenen, die de melk deelachtig blijven, alsof er groepen baby’s in hun kerk aan het sabbelen zijn aan de melk. Paulus had daar in zijn tijd ook mee te maken, van kerkje spelers, gelijk de farizeeërs en schriftgeleerden in Jezus tijd op aarde, de witgekalte graven, die zich voordoen als ware gelovigers van God.

Hebreeën 5: 12

  • Want gij, daar gij leraars behoort te zijn vanwege zo’n lange tijd, hebt gij opnieuw van node, dat men u leert, welke de eerste beginselen zijn van de woorden Gods; en gij zijt geworden, als degenen die de melk van node heeft, en niet de vaste spijs.

1 Korinthe 2:14,15

  • De natuurlijke mens begrijpt niet de dingen, die van Gods Geest zijn; want zij zijn hem dwaasheid, en hij kan ze niet begrijpen noch verstaan, omdat zij alleen geestelijk te begrijpen kan worden.
  • Doch de geestelijke onderscheidt wel alle dingen, maar zelf wordt hij door de natuurlijke mens niet begrepen.

Als voorbeeld om geen natuurlijke dingen te bedenken, gaf Jezus een doeltreffend voorbeeld aan Petrus.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *