God wilt bewijzen zien.

Hebreeën 11:7,17,24-27

 • Door het geloof heeft Noach, nadat hem door Goddelijke aanspraak was gegeven aangaande de dingen die nog niet werden gezien, godvruchtige vrees aan de dag gelegd en een ark gebouwd tot redding van zijn huisgezin; en door dit geloof heeft hij de wereld veroordeeld, en hij is een erfgenaam geworden van rechtvaardigheid die overeenkomt met het geloof.-
 • Door het geloof heeft Abraham, toen hij beproefd werd, zijn zoon Izak zo goed als geofferd zijnde, en hij die met blijdschap de beloften had ontvangen, zijn eniggeboren zoon geofferd.-
 • Door het geloof heeft Mozes, volwassen geworden zijnde, geweigerd een zoon van Farao’s dochter genoemd te worden; heeft liever gekozen kwalijk behandeld te worden, dan voor een tijd van de lust die in zonde is; achtende de smaad van Christus als meerdere rijkdom te zijn, dan de schatten in Egypte; want hij zag op de vergelding van het loon.
 • Door het geloof heeft hij Egypte verlaten, niet vrezende de toorn van Farao; want hij bleef standvastig, als ziende de Onzichtbare.

We worden niet gerechtvaardigd door de werken van Gods wet, maar door de werken van het geloof.

Galaten 2:16/ Jakobus 2:19-23

 • ; doch wetende, dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken van de wet, maar door het geloof van Jezus Christus, zo hebben wij ook in Jezus Christus geloofd, opdat wij zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof van Jezus Christus, en niet uit de werken van de wet; daarom dat uit de werken van de wet geen vlees zal gerechtvaardigd worden./
 • Gij gelooft, dat God een Enige God is; gij doet wel; de duivelen geloven ook, en zij sidderen.
 • Maar wilt gij weten, o ijdel mens, dat het geloof zonder de werken dood is?
 • Abraham, de patriarch, is hij niet uit de werken gerechtvaardigd, wanneer hij Izak, zijn zoon, geofferd heeft op het altaar?
 • Ziet gij wel, dat het geloof geproduceerd heeft met zijn werken, en het geloof volmaakt is geweest uit de werken?
 • En de Schrift is vervuld geworden, die daar zegt: En Abraham geloofde God, en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend, en hij is een vriend van God genaamd geweest.

Galaten 5:4,5,22,24,25

 • Christus is u ijdel geworden, die ( denkt) door de wet gerechtvaardigd wilt worden; gij zijt van de genade afgevallen.
 • Want wij verwachten door de Geest, uit het geloof, de hoop van rechtvaardigheid.-
 • De vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, geduldig zijn in lijden, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid.-
 • Wie van Christus zijn, hebben het vlees, het oude leven, gekruisigd met de bewegingen en begeerlijkheden.
 • Indien wij door de Geest leven, zo laten wij ook door de Geest wandelen.

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *