Vrijmoedig hart.

In het prediken:

2 Korinthe 3:12,13

  • Terwijl wij dan een zodanige hoop hebben, zo gebruiken wij vele vrijmoedigheid in het spreken; en doen niet gelijk Mozes, die een deksel op zijn aangezicht legde, opdat de kinderen van Israël niet zouden zien op het einde van hetgeen teniet gedaan wordt.

Hebreeën 3:6/4:16

  • Maar Christus, als de Zoon over Zijn eigen huis; Welke huis wij zijn, indien wij de vrijmoedigheid en de roem van onze hoop tot het einde toe in standvastigheid behouden./
  • Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon van genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen, en genade vinden, om geholpen te worden op de juiste tijd.

In het wandelen naar de Geest van God:

1 Johannes 3:21-24

  • Geliefden! Indien ons hart ons niet veroordeelt, zo hebben wij vrijmoedigheid tot God; en zo wat wij bidden, ontvangen wij van HEM, terwijl wij ZIJN geboden bewaren, en doen, hetgeen behagelijk is voor HEM.
  • En dit is ZIJN gebod, dat wij geloven in de Autoriteit van ZIJN Zoon Jezus Christus, en elkander liefhebben, gelijk HIJ ons een gebod gegeven heeft.
  • En wie ZIJN geboden bewaart, blijft in HEM, en HIJ in ons. En hieraan kennen wij, dat HIJ in ons blijft, namelijk uit de Geest, Die HIJ ons gegeven heeft.

Vrijmoedigheid, om te prediken, dat is ook liefde voor God tentoonspreiden ( 1 Joh.4:18-21).

Wanneer wij iets doen wat niet betaamd, en ons hart veroordeelt ons, met een naar gevoel, of dat zelfs Jezus reageert om het niet te doen, zo hebben wij geen vrijmoedigheid bij God. Indien ons hart ons niet veroordeelt, zo hebben wij vrijheid tot God.

Mijn getuigenis die ik wil delen, is dat toen ik iets deed wat niet betaamd, ik zo’n vriendelijke stem hoorde, die ik nog nooit op aarde gehoord had. Dat moest ongetwijfeld Jezus Christus geweest zijn, want Hij noemde mij bij mijn naam: Piet, doet dat alsjeblieft niet. Dus ik stopte er per direct mee. Dit blijft mij bij! Het gebeurde in 2004.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *