Zal Jezus nog geloof vinden, bij Zijn wederkomst?

In Lukas 18:8 staat iets opmerkelijks? Zal Jezus gelijk hebben? Zijn mensen die zeggen God te geloven door Jezus Christus, met hun lippen God aan het aanbidden, en niet zoals God dat wilt, die een ware gelovige doet identificeren?

  • …Doch de Zoon van mensen, als Hij komt, zal Hij ook geloof vinden op aarde?

We zitten in de laatste dagen, tegen het einde van het samenstel van dingen. We zien om ons heen hoe de hoererij, geweld en bedrog zijn hoogtij viert, dat de liefde van het hart aan het verkillen is.

Matthéüs 24:11-13

  • En vele valse profeten [ nu in Nederland al 7000 kerken] zullen opstaan, en zullen er velen verleiden.
  • En omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van velen verkillen.
  • Maar wie volharden zal tot het einde toe, die zal zalig worden.

Waarom zullen er velen verleid worden? Omdat hen de echte waarheid niet verteld wordt. Wie de echte waarheid volgen, kunnen bestand blijven tegen het kwade wereldtrend. Zij wandelen in Gods Geest, zij volharden tot het einde.

Johannes 4:23/ 2 Korinthe 3:17

  • Maar het uur komt, en is nu, wanneer de ware aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en waarheid;…
  • De HEERE nu is de Geest; en waar de Geest van de HEEREN is, aldaar is vrijheid.

Hoeveel kerken en Gemeenten zijn in de Geest aan het wandelen? Nu in deze tijdsperiode zijn dat er maar weinig.

Het is zo belangrijk om Deze Geest in ons te hebben ( met de tekenen van de gelovigen- Markus 16:17,18), dat Jezus zulke aanbidders met verheuging zal verwachten bij Zijn wederkomst. Daarom zijn deze volgende verzen van Paulus aan de Romeinen van essentieel belang, om als uitverkorenen bij Jezus wederkomst te zijn.

Romeinen 13:12-14

  • De nacht is voorbijgegaan, en de dag is nabij gekomen. Laat ons dan afleggen de werken van de duisternis, en aandoen de wapenen van het licht.
  • Laat ons, als in de dag, eerlijk wandelen; niet in brasserijen en dronkenschap, niet in ontuchtigheid in slaapkamers, niet in twist en nijdigheid; maar doet aan de Heere Jezus Christus, en verzorgt het vlees niet tot begeerlijkheid.

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *