De storm.

Er heerst een kalmte op de zee, de zon schijnt heerlijk. Het water van de zee brengt rust met zich mee, dat je bijna in slaap doet sukkelen. Totdat er vanuit het noordwesten een harde wind opkomt, met donkere wolken. De zee raakt haar kalmte kwijt, en veranderd in woeste golven. Alles wat de wind tegenkomt, komt in gevaar, die de golven doet razen.

Zo is het ook voor een mens die wandelt in de Geest. Er heerst kalmte, maar door de aanvallen van het demonische rijk, komen er struikelblokken, die men moet trotseren. Een zeer belangrijke fundament, voor degenen die Gods wil doen, is niemand anders dan Jezus Christus, de Rots.

Matthéüs 7:24-27

  • Een ieder dan, die Mijn woorden hoort en deze ook daadwerkelijk doet, die zal Ik vergelijken bij een voorzichtig man, die zijn huis op een steenrots gebouwd heeft; en er is slagregen neergevallen, en de waterstromen zijn gekomen, en de stormen hebben gewaaid, en zijn tegen dat huis aangevallen, en het is niet gevallen, want het is op de steenrots gegrond.
  • En een ieder, die Mijn woorden hoort, en deze niet in acht neemt en ze niet doen, die zal Ik vergelijken met een dwaze man, die zijn huis op het zand gebouwd heeft; en de slagregen is neergevallen, en de waterstromen zijn gekomen, en de stormen hebben gewaaid, en zijn tegen dat huis aangevallen, en het is gevallen, en zijn val is groot.

Hoe belangrijk is het op God te vertrouwen? Dat is wat Jezus ons leert.

Spreuken 3:5/ Spreuken 8:32-35

  • Vertrouw op de HEERE met geheel uw hart, en steun niet op uw eigen inzicht./
  • Nu dan, kinderen! hoort naar Mij; want gezegend zijn zij, die Mijn wegen bewaren.
  • Hoort de tucht, en wordt wijs, en verwerpt die niet.
  • Gezegend is de mens, die naar Mij hoort, dagelijks wakende aan Mijn poorten, waarnemende de posten van Mijn deuren.
  • Want wie Mij vindt, vindt het leven, en trekt een welgevallen van de HEERE God.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *