De liefde van Christus navolgen.

Wie de liefde van God, door Jezus Christus vertegenwoordigd, hebben geen vrees om de echte waarheid aan de dag te leggen.

2 Timóthéüs 1:7-10

  • Want God heeft ons niet gegeven een geest van vrees, maar van kracht, en de liefde, en de nederigheid.
  • Schaam u dan niet de getuigenis onze Heere ….; maar lijd verdrukking met het Evangelie, naar de kracht van God; DIE ons heeft zalig gemaakt, en geroepen met een heilige roeping; niet naar onze werken, maar naar ZIJN eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus, vóór de tijden van de eeuwigheid; doch nu geopenbaard is door de verschijning van onze Zaligmaker Jezus Christus, Die de dood heeft teniet gedaan, en het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht door het Evangelie;-

De juiste christen verteld de juiste waarheid. Een foute christen verteld de verkeerde waarheid.

1 Timóthéüs 6:3-5/ 1 Korinthe 2:14,15

  • Indien iemand een andere leer leert, en die niet overeenkomt met de gezonde leer van onze Heere Jezus Christus, en met de leer, die tot de godzaligheid is, die is opgeblazen, en weet niets, maar hij raast omtrent twistvragen en woordenstrijd; uit welke komt nijd, twist, lastering van het Woord, kwade bedenkingen.
  • Verkeerde meningen van mensen, die een verdorven verstand hebben, en van de waarheid beroofd zijn, menende, dat de godzaligheid een gewin zij. Wijk af van deze soort./
  • Maar de natuurlijke (christelijke)mens begrijpt niet de dingen, die van de Geest van God zijn; want zij zijn hen dwaasheid, en zij kunnen het niet verstaan, noch begrijpen, omdat het geestelijk begrepen wordt.
  • Maar de geestelijke mens begrijpt wel alle dingen, maar zelf wordt hij door niemand begrepen.

De liefde van Christus dringt ons, om het Evangelie te prediken. Niet dat wij het doen, maar de Heilige Geest dwingt ons.

Filippenzen 2: 13

Want het is God, DIE in u werkt beide het willen en het werken, naar ZIJN welbehagen.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *