Waarschuw mensen voor Gods komende toorn.

Als christen, hebben wij allemaal ( mits wij de Heilige Geest in ons hebben), de oproep gekregen van onze Heere Jezus Christus, om te prediken. Prediken om mensen het Koninkrijk van God binnen te gaan. Want wie niet luistert of ongehoorzaam is, komt in aanmerking van Gods toorn.

Er wordt beschreven in het Woord, dat er een eigenwijze man was, die de opdracht kreeg om te prediken, tegen de afvallige stad Ninevé. Maar in plaats van te gehoorzamen, deed hij wat in zijn ogen beter was.

Jona 1:1-3

 • En het woord van de HEERE geschiedde tot Jona, de zoon van Amitthai, zeggende:
 • Maak u op, ga naar de grote stad Ninevé, en predik tegen haar; want hun boosheid is opgeklommen voor MIJN aangezicht.
 • Maar Jona maakte zich op om te vluchten naar Tarsis, weg van het aangezicht van de HEERE; en hij kwam af te Jafo, en vond een schip, die op weg was naar Tarsis, en hij begaf zich bij de vracht, en ging naar beneden in het schipruim, om met de bemanning te gaan naar Tarsis, weg van het aangezicht van de HEERE.

Is het de bedoeling, als God ons iets vraagt, wij het kunnen negeren? Zijn wij niet gekocht door HEM, door het offer van Jezus Christus?

Jesaja 55:11 verteld ons dat wat God zegt, gaat gebeuren.

 • Alzo zal MIJN Woord, dat uit MIJN mond uitgaat, ook zijn, het zal niet ledig tot MIJ terugkomen; maar het zal doen, hetgeen MIJ behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen, waartoe IK het zenden zal.

Na een beproeving en tegenslag, bedacht Jona zich uiteindelijk. -(Jona 1:4-17;2:1-9)

Jona 3:1-5

 • En het Woord van de HEERE geschiedde weer tot Jona, zeggende:
 • Maak u op, ga naar de grote stad Ninevé; en predik tegen haar de prediking, die IK tot u spreek.
 • Toen maakte Jona zich op, en ging naar Ninevé, zoals het Woord van de HEERE gezegd had. Ninevé was een grote stad Gods, van drie dagreizen breed.
 • En Jona begon in de stad te gaan, gaande een dagreis; en hij predikte, en zei: Nog veertig dagen, dan zal Ninevé worden omgekeerd.
 • En de mensen van Ninevé geloofden God; en zij riepen een vasten uit, en bekleedde zich met zakken, van hun grootste af tot hun kleinste toe.

Nu, na de oproep van Jezus aan Zijn volgelingen, om te prediken, is het de bedoeling, om te prediken. Helaas zijn er maar weinige die deze oproep van Jezus in acht nemen. Zullen die anderen, die Johannes 3:16 in acht nemen, en niet gaan prediken, wel behouden worden? Denken zij dat als God liefde is, HIJ hen wel zal sparen?

Een goede boom, brengt zijn goede vruchten voort, een kwade boom brengt geen goede vruchten voort, omdat de kwade boom niets doet aan de oproep om te prediken, en Gods wil te volvoeren.

God stelt het volgende in petto:

Ezechiël 3:18

 • Als IK tot de goddeloze zeg: Gij zult de dood sterven, en gij waarschuwt hem niet, en spreekt niet, om de goddeloze van zijn goddeloze weg te waarschuwen, opdat gij hem in het leven behoudt; die goddeloze zal in zijn ongerechtigheid sterven, MAAR ZIJN BLOED ZAL IK VAN U EISEN.

Wat nog opmerkelijker is, is wat vers 19 zegt?

 • Doch wanneer gij de goddeloze waarschuwt, en hij van zijn goddeloosheid en zijn goddeloze weg niet bekeert, hij zal in zijn ongerechtigheid sterven; maar GIJ HEBT UW ZIEL BEVRIJD.

Dus raadzaam is, als u belooft hebt aan God, om ZIJN kind te zijn, ZIJN wil te doen.

God is liefde. Maar als u God ongehoorzaam bent, zal ZIJN liefde voor u geen liefde meer zijn, maar enkel toorn, en buiten geworpen worden in de duisternis, buiten Gods heerlijkheid.

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *