Verwijder u van fabelen, de gruwel van het Evangelie.

Toen de Gemeente aan het groeien was in Paulus bediening, waren er sommigen die de Leer van Christus verdraaide. En wij weten wat Paulus  gezegd heeft? Dat een weinig zuur, de gehele massa ongezuurd deeg doet oprijzen ( 1 Kor.5:7), en dat wij ongezuurd moeten blijven.

Galaten 1: 6,7

 • Ik verwonder mij, dat gij zo haast bent geweken van degene, die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een ander Evangelie; daar er geen ander is; maar er zijn sommigen, die u ontroeren, en het Evangelie van Christus willen verdraaien.

Wat in de tijd van Paulus gebeurde, gebeurd nu in de 21e eeuw veelvoudiger.

 

1 Timothéüs 6:3-5

 • Indien iemand een andere leer leert, die niet overeenkomt met de gezonde woorden van onze Heere Jezus Christus; en met de Leer, die naar godzaligheid leidt, die is opgeblazen van trots, en weet niets, maar hij raast omtrent twistvragen en woordenstrijd; uit welke komt nijd, twist, lastering van het Woord, kwade bedenkingen.
 • Verkeerde doctrines van mensen, die een verdorven verstand hebben, en van de waarheid afgedwaald zijn, menende, dat de godzaligheid een geldkwestie is. Wijkt af van deze soort christenen.

1 Timothéüs 6:9,10

 • Doch wie rijk wilt zijn, die valt in vele verzoekingen, en in de strik van gierigheid, en in vele dwaze en schadelijke begeerten, welke de mensen doen zinken in hun verderf en ondergang.
 • Want de geldgierigheid is de wortel van het kwaad, tot welke lust hebbende zijn afgedwaald van het ware geloof, en hebben zichzelf doorstoken met vele smarten.

De gruwel van verwoesting, is de valse leerstelling, die door vleselijke profeten onder geestelijke profeten verstrooit wordt, en dat het heilig verbond besmeurt wordt door menselijke doctrines, menselijke natuurlijke bedenkingen.

Een voorbeeld van leugenachtige kwade beesten die lui zijn:

Titus 1:10-16

 • Want er zijn vele ongeregelde, ijdelsprekers en verleiders van zinnen, inzonderheid die uit de besnijdenis zijn; welke men de mond moet stoppen, die gehele huizen verdraaien met hun leer, lerende wat niet betaamd, om hun vuile geldwinst.
 • Een uit hen, zijnde hun eigen profeet, heeft gezegd: De Kretenzen zijn altijd leugenachtig, kwade beesten, luie buiken.
 • Deze getuigenis is waar. Daarom bestraf hen scherpelijk, opdat zij gezond mogen zijn in het geloof.
 • En zich niet begeven tot Joodse fabelen, en geboden van mensen, die hen van de waarheid afkeren.
 • Alle dingen  zijn wel rein voor de reinen, maar voor de bevlekten en ongelovigen is geen ding rein, maar beide hun verstand en geweten zijn bevlekt.
 • Zij belijden, dat zij God kennen, maar zij verloochenen HEM met hun werken; alzo zij gruwelijk zijn en ongehoorzaam, en tot alle goed werk ongeschikt.

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *