Nauw zijn in God.

Gelijk de profeet Jeremia, door de Geest, aan het vleselijke Israël geprofeteerd heeft, zo moet dit ook gezien worden, in deze tijd, om mensen te bekeren van hun goddeloze ongerechtige eigen weg.

Jeremia 3:12,13,15

  • Ga heen, en roep deze woorden uit tegen het noorden, en zeg: Bekeer u, gij afgekeerde Israël! spreekt de HEERE, zo zal IK MIJN toorn op u lieden niet doen vallen; want IK ben goedertieren, spreekt de HEERE. IK zal de toorn niet in eeuwigheid behouden.
  • Alleen ken uw ongerechtigheid, dat gij tegen de HEERE, uw God, hebt overtreden, en uw wegen verstrooid hebt tot de vreemden, onder alle groene bomen, maar gij zijt MIJN stem niet gehoorzaam geweest, spreekt de HEERE.-
  • En IK zal u herders geven naar MIJN hart; die zullen u weiden met wetenschap en verstand (Joh.17:18-21).

Openbaring 20:6

  • Zalig en heilig is hij, die deel heeft in de eerste opstanding (Rom.6:4); over deze heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en Christus zijn, en zij zullen met Christus als koningen heersen duizend jaren.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *