De waarheid is altijd beter!

Wie de waarheid spreekt, hoeft niets te onthouden wat hij gesproken heeft. Daarentegen is voor de leugenaar, een moeite om de leugen die hij spreekt, te onthouden. Wee degenen, die zeggen in God te geloven, en de waarheid gelijk stellen als een leugentje. (Jesaja 59:4)

Zacharía 8:16,17/ Spreuken 6:16-19

  • Dit zijn de dingen, die gij doen zult: spreekt de waarheid, een ieder met zijn naaste; oordeelt de waarheid en een oordeel van vrede in uw poorten.
  • En denkt niet de een over de ander een kwaad in uw hart; en hebt een valse eed niet lief; want al deze dingen zijn het, die IK haat, spreekt de HEERE./
  • Deze zes haat de HEERE; ja, zeven zijn ZIJN ziel een gruwel:
  • Hoge ogen, een valse tong…..
  • ..; een vals getuige, die leugens blaast; en die tussen broeders luidruchtig twisten inwerpt.

Johannes 4:24/8:31,32/ 15:26

  • God is een Geest, en wie HEM aanbidden, moeten HEM aanbidden in geest en waarheid./
  • Jezus heeft gezegd tot de Joden, die in Hem geloofden: Indien gij in Mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk Mijn discipelen; en zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken./
  • Wanneer de Trooster zal gekomen zijn, Die Ik u zenden zal van de Vader, namelijk de Geest van de waarheid, Die van de Vader uitgaat, Die zal van Mij getuigen.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *