De dorstige zullen gelest worden.

Jesaja 41:21-23

 • Brengt uw twistzaak voor, zegt de HEERE; brengt uw vaste bewijsredenen bij, zegt de Koning van Jakob.
 • Laat hen voortbrengen en ons verkondigen de dingen, die gebeuren zullen; verkondigt de vorige dingen, welke geweest zijn, opdat wij het ter harte nemen, en het einde daarvan weten; of doet ons de toekomende dingen horen.

Het Evangelie, de verkondiging van de dorstlesser. Voor degenen die smachten naar rechtvaardigheid en verlossing van de zonden.

 

Johannes 16:13-15

 • Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest van de waarheid, Hij zal u in al de waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelf niet spreken, maar zo wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen.
 • Die zal Mij verheerlijken; want Hij zal het uit het Mijne nemen, en zal het u verkondigen.
 • Al wat de Vader heeft, is Mijn; daarom heb Ik gezegd, dat Hij het uit het Mijne zal nemen, en het u verkondigen.

Hebreeën 13:13-16

 • Zo laat ons dan tot Hem uitgaan buiten de comfortzone , Zijn smaadheid dragende.
 • Want wij hebben hier geen blijvende stad, wij verwachten de toekomstige.
 • Laat ons dan door Hem altijd aan God opofferen een offer van lof, dat is, de vrucht van de lippen, die Zijn Naam belijden.
 • En vergeet de weldadigheid en de mededeelzaamheid niet; want aan zodanige offer heeft God een welbehagen.

2 Timothéüs 4:1,2,5

 • Ik betuig dan voor God en de Heere Jezus Christus, Die de levende en de doden oordelen zal in Zijn verschijning en in Zijn Koninkrijk: Predik het Woord; houdt aan tijdelijk, ontijdelijk; weerleg, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en de Leer.-
 • Maar gij, weest wakker in alles, lijd verdrukkingen; doe het werk van een Evangelist, maak, dat men van uw dienst ten volle verzekerd zij.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *