De fabeltjeskrant.

Wie ken de fabeltjeskrant nog, een programma voor de kleinste van vroeger. Eigenlijk een leugen voor kinderen.

Zo is het ook met de valse profeten gesteld, die op eigen inzicht, zonder de Geest van God, een Evangelie prediken die niet strookt met de Waarheid. Een leugen dus!

Jesaja 28:5-12

 • Te dien dage zal de HEERE van de hemelschare tot een heerlijke Kroon en tot een sierlijke Krans zijn voor de overblijfsel van ZIJN volk; en tot een Geest van het oordeel, voor die, die ten oordeel zit, en tot een sterkte degenen, die de strijd afkeren tot de poort toe.
 • En ook dwalen deze van de wijn, en zij dolen van de sterke drank; de priester en de profeet dwalen van de sterke drank; zij zijn verslonden van de wijn, zij dolen van sterke drank; zij dwalen in het gezicht; zij waggelen in het gericht.
 • Want alle tafels zijn vol van uitspuwsel en van drek, zodat er geen plaats schoon is.
 • Wie zou HIJ dan de kennis leren, en wie zou HIJ het gehoorde te verstaan geven? De baby of de peuter?
 • Want het is gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel, hier een weinig, daar een weinig.

[ Wat we net lazen, zijn de valse profeten die er eertijds waren, en nu ook zijn zullen ( 2 Pet.2:1). Het volgende vers erna  is dat zij de ware christenen, die in tongen spreken niet willen horen, dat de Waarheid door de Geest is]

 • Daarom zal HIJ door belachelijke lippen, en door een andere tong tot dit volk spreken (1 Korinthe 14:1-3); tot deze heeft HIJ gezegd: Dit is de rust ( Matt.11:29/  Hebr.4:3 ), geeft de vermoeide rust, en dit is de verkwikking; doch zij hebben niet willen horen.

Vaak zijn de voorgangers van kerken geschoold via een theocratische school. Is dit de bedoeling van God? God zegt van niet. God heeft duidelijk gezegd, dat HIJ door belachelijke lippen en een andere tong tot ZIJN volk zal spreken?

Johannes 14:26/16:13,14

 • De Trooster, de Heilige Geest, Welke de Vader zenden zal in Mijn Naam (zegt Jezus), Die zal u alles leren, en zal u indachtig maken, alles, wat Ik u gesproken heb./
 • Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest van de Waarheid, Hij zal u in al de waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelf niet spreken, maar zo wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken ( 1 Kor.14:26-33), en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen.
 • Die zal Mij verheerlijken; want Hij zal het uit het Mijne nemen, en zal het u verkondigen.

Helaas is dit bijna niet meer in gebouwen waar “christenen” samenkomen. Er zijn er nog wel enkele op deze aarde, maar het is gering. En toch is dit Gods Eigen wil!

In tegenstelling doen ze dit:

2 timothéüs 4:drie & vier/ Titus 1:16

 • Want er zal een tijd zijn ( en dat is nu), wanneer zij de gezonde Leer niet zullen verdragen; maar geprikkeld zijnde van gehoor, zullen zij voor zichzelf leraars opzoeken, naar hun eigen begeerte; en zullen hun gehoor van de Waarheid afwenden, en zullen zich keren tot de fabeltjeskrant./
 • Zij belijden, dat zij God kennen, maar zij verloochenen HEM met hun werken, alzo dat zij gruwelijk zijn en ongehoorzaam (bokken gedrag), en tot alle goed werk ongeschikt.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *