Vernedert u onder de hand van God.

Wie nederig is, is hoog bij God. Wanneer u een conflict heeft met een broeder/zuster, en gaat niet over om de kwestie in nederigheid aan te gaan, voordat de zon ondergaat heeft een hoogmoedig probleem.

De liefde van God heeft geen vrees, de liefde van God, gaat de kwestie aan om het probleem in zachtmoedigheid op te lossen. Wie dat niet durft, is niet volmaakt in ZIJN liefde- 1 Joh.4:18

Nederig zijn is ook alles te geven, zonder zich te bekommeren, of je zelf schade lijd.

Een voorbeeld van nederigheid, is het verhaal over de arme weduwe.

Markus 12:41-44 verteld ons over een arme weduwe die slechts twee kopere muntjes in de schatkist werpte, en de rijken veel meer dan zij. Toch, zegt Jezus, dat zij er meer erin geworpen had dan de rijken. Het doelt op wie weinig/ nederig is het beter doet, dan wie veel/ hoogmoedig is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *