Gerechtvaardige zelfmoord.

Ezechiël 18:31,32/ Spreuken 6:16-19

  • Werpt van u weg al uw overtredingen, waardoor gij overtreden hebt, en maakt u een nieuw hart en een nieuwe geest; want waarom zoudt gij sterven….?
  • Want IK heb geen lust aan de dood van een stervende, spreekt de HEERE JAHWEH; daarom bekeert u en leeft./
  • Deze zes haat de HEERE; ja, zeven zijn ZIJN ziel een gruwel:
  • Hoge ogen, een valse tong, en handen, die onschuldig bloed vergieten; een hart, dat ondeugdzame gedachten smeedt; voeten, die zich haasten, om tot het kwaad te lopen; een valse getuigenis, die leugens blaast; en die tussen broeders twisten inwerpt.

Ezechiël 33:13

  • Als IK tot de rechtvaardige zeg, dat hij zeker zal leven, en hij op zijn gerechtigheid vertrouwt, en onrecht doet, zo zullen al zijn gerechtigheden niet gedacht worden, maar in zijn onrecht, dat hij doet, daarin zal hij sterven.

God is genadig! Dat klopt! God is liefde! Dat klopt ook!

Maar wee degene, die onrecht doet aan de huisgenoten Gods, het is beter dat hij zelfmoord pleegt, dan één van de minste broeder die in Christus geloofd, ergert. Dan is de genade afgelopen!

Matthéüs 18:3-7

  • Voorwaar Ik zeg u: Indien gij u niet verandert, en wordt gelijk een klein kind, zo zult gij in het Koninkrijk van de hemelen geenszins ingaan.
  • Zo wie zichzelf dan zal vernederen, gelijk als een kleine kind, deze is de grootste in het Koninkrijk van de hemelen.
  • En zo wie gelijk zo’n klein kind ontvangt in Mijn Naam, die ontvangt Mij.
  • Maar zo wie een van deze kinderen, die in Mij geloven, ergert, het ware hem nuttiger, dat een molensteen aan zijn hals wordt gehangen, en dat hij in de diepte van de zee wegzinkt.
  • Wee de wereld van de ergernissen, want het is noodzakelijk, dat er ergernissen komen; maar wee die mens, door welke de ergernis komt!

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *