De broederlijke liefde.

Romeinen 12:9-18

 • De liefde zij welgemeend. Hebt een afkeer van het boze, en hangt het goede aan.
 • Hebt elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde; met eer de een de ander voorgaande.
 • Zijt niet traag in het beijveren. Zijt vurig van geest. Dient de HEERE.
 • Verblijdt u in de hoop. Zijt geduldig in de verdrukking. Volhardt in het gebed.
 • Deelt mede tot de behoeften van de heiligen. Tracht naar herbergzaamheid.
 • Zegent hen, die u vervolgen; zegent en verdoemt niet.
 • Verblijdt u met de blijden; en weent met de wenende.
 • Weest eensgezind onder elkaar. Tracht niet naar de hoge dingen, maar voegt u tot de nederige. Zijt niet wijs bij uzelf.
 • Vergeldt niemand kwaad voor kwaad. Bezorgt hetgeen eerlijk is voor alle mensen.
 • Indien het mogelijk is, zoveel het in u is, houdt vrede met alle mensen.

1 Petrus 1:22-25

 • Hebbende dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid van de Waarheid, door de Geest, tot welgemeende broederlijke liefde, zo hebt elkander vurig lief uit een rein en oprecht hart; gij, die herboren zijt, niet uit sterfelijk zaad, maar uit onsterfelijk zaad, door de levende en eeuwig blijvende Woord van God.
 • Want alle vlees is als gras, en alle heerlijkheid van mensen is als een bloem van het gras. Het gras is verdord, en zijn bloem is verwelkt; maar het Woord van de HEERE blijft in de eeuwigheid; en dit is het Woord, dat onder u verkondigd is.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *