De tegenstander.

Wie een deel van de wereld wilt zijn, is een vriend van de wereld. En wie een vriend van de wereld wilt zijn maakt zich een vijand en tegenstander van God.

Een van de heilige Engelen (Ezech.28:13-15), heeft zich gemaakt tot een vijand van God, door zich als een satan te zijn. Satan betekent: tegenstander.-[ duivel= lasteraar]

In Markus 8:33 zegt Jezus tot Zijn discipel het volgende:

  • Jezus, Zich omkerende, en Zijn discipelen aanziende, bestrafte Petrus, zeggende: Ga heen, achter Mij satan, want gij bezint niet de dingen, die van God zijn, maar die van mensen zijn.

Het is duidelijk, dat Jezus Petrus niet zag als satan de afvallige engel, maar als tegenstander.

Zo is een ieder, die op menselijke wijze, het Evangelie aan het volgen zijn, een tegenstander of antichrist.

1 Petrus 2:7,8/ 2 Timothéüs 4:3/ 1 Korinthe 2:14

  • U dan, die gelooft, is God dierbaar; maar de ongehoorzame wordt gezegd: De Steen, die de bouwlieden (vleselijke christenen) verworpen hebben, Deze is geworden tot een hoofd van de hoek, en een steen van aanstoot, en een rots van ergernis; degenen namelijk, die zich aan het Woord stoten, ongehoorzaam zijnde, waartoe zij ook gezet zijn./
  • Want er zal een tijd zijn (alreeds hier), wanneer zij de gezonde Leer niet kunnen verdragen; maar geprikkeld zijnde van gehoor, zullen zij voor zichzelf leraars opzoeken, naar hun eigen verlangen;-/
  • De natuurlijke (vleselijke christen) mens begrijpt niet de dingen, die van de Geest van God zijn; want zij zijn hem dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk begrepen kan worden.

Zo, even voor de duidelijkheid!

Niemand kan iets veranderen, omtrent het Evangelie van God, die Jezus Christus aan Zijn volgelingen doorgegeven heeft. Alles is door Heilige Geest gezet.

Als Jezus Christus Dezelfde is, zo is ook het Woord van God Dezelfde. Wie daar anders over denkt, is een SATAN!

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *