Dat de vrouw niet heerse.

Tegenwoordig zien we in de wereld steeds meer de vrouw door de emancipatie, dat zij heerst als directeur, minister, burgermeester, bewindsvoeder, e.d.

Een christen-vrouw hoort dat niet te doen. Het is de wil van God, dat zij over de man niet heerst.

Een voorbeeld wat de uitkomst is, wanneer de vrouw de touwtjes in handen neemt, is die van Eva. Nadat een “pratende” slang door de eerste duivel als buikspreker, Eva verleid.

 

Genesis 3:2,3

  • En de vrouw zei tot de slang: van de vrucht van alle bomen in dit hof zullen wij eten; maar van de vruchtboom die in het midden van het hof is, heeft God gezegd: gij zult van die niet eten, zelfs niet aanroeren, opdat gij niet sterft.

De leugen van de duivel, om zelfs tegen het gebod van God te zijn, het volgende:

Genesis 3:4,5

  • Toen zei de slang tot de vrouw: gij zult volstrekt de dood niet sterven; maar God weet, dat, op de dag wanneer gij daarvan eet, uw ogen zullen opengaan, en gij zult wezen dat gij gelijk God zult zijn, kennende het goed en het kwaad.

Genesis 3:6,7a

  • En de vrouw zag, dat die boom goed was tot spijs ( door de wetenschappelijke leugen om gelijk als God te zijn), en dat hij een lust was voor haar ogen, ja, een boom, die begeerlijk was om verstandig te maken; en zij nam van zijn vrucht en at; en zij gaf ook haar man met haar, en hij at.
  • Toen werden hun beide ogen geopend, en zij bemerkten dat zij naakt waren;-

2 Timothéüs 2:14/ 1 Korinthe 11:3

  • En Adam is niet verleid geworden; maar de vrouw, verleid zijnde, is in overtreding geweest./
  • Doch ik wil ( naar de woorden Gods), dat Christus het Hoofd is van iedere man, en de man het hoofd is van de vrouw, en God het Hoofd is van Christus.

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *