De ware liefde.

1 Korinthe 13:4-7

  • De liefde is geduldig, zij is barmhartig; de liefde is niet jaloers; de liefde handelt niet losbandig, zij is niet hoogmoedig; zij handelt niet onbruikbaar, zij is niet egoïstisch, zij wordt niet verbitterd, zij doet de ander geen kwaad; zij verblijdt zich niet in de ongerechtigheid, maar zij verblijdt zich in de waarheid; zij dekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen.

De liefde, die alleen van God afkomstig is, de innerlijke liefde, is de liefde van het Evangelie.

De liefde is niet jaloers, dus kunnen we niet jaloers zijn op de ander.

De liefde verblijdt zich in de waarheid, dus doen we de gehele waarheid.- 2 Tim.4:3,4.

De liefde verdraagt alle dingen, dus luisteren we naar de gezonde Leer van Jezus Christus, ook met de kastijdingen erbij.

De liefde doet de ander geen kwaad, dus helpen we elkaar, zonder onze harten te sluiten.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *