De aarde en de zee.

En ik zag nieuwe hemelen en een nieuwe aarde; want de eerste hemelen, en de eerste aarde was voorbijgegaan, en de zee was niet meer.- Openbaring 21:1

  • Nadat de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde zijn begonnen, betekend niet dat er geen letterlijke zee meer is.
  • De bijbel is hoofdzakelijk op geestelijk inzicht geschreven, dus met dit bericht ( van Vir De Ligno) is het ook geestelijk of figuurlijk uiteengelegd.

Doch de goddelozen zijn als een voortgedreven zee, die niet rusten kan, en haar wateren werpen slijk en modder op. De goddelozen, zegt mijn God, hebben geen vrede.-Jesaja 57:20,21

  • De zee, wat in Openbaring 21:1 bedoeld is, duidt op de goddelozen, die er niet meer zijn, wanneer de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde zijn gearriveerd.

Wie nu in de goede aarde gezaaid is, deze zijn degene die het Woord hoort en verstaat, die ook vrucht dragen en voortbrengen, de een honderd-, de ander zestig-, en de andere dertigvoud.-Matthéüs 13:23

  • De ware christenen die in de goede aarde bezaaid zijn, zijn Gods uitverkorenen, en dragen de vruchten van de Geest.
  • Maar het goede zaad die gezaaid is, groeit ook slecht zaad, de valse christenen, die van de duivel zijn ( zonder dat ze het beseffen).

….het onkruid zijn de kinderen van het boze; en de vijand, die deze gezaaid heeft, is de duivel;…- Matthéüs 13:38,39

Matthéüs 24:11,24

  • En vele valse profeten zullen opstaan, en zullen er velen verleiden.-
  • Want er zullen valse christenen en valse profeten opstaan, en zullen grote tekenen en wonderlijkheden doen, alzo dat zij (indien het mogelijk ware) ook de uitverkorenen zouden verleiden.

De valse christenen met hun valse voorgangers, zullen proberen de uitverkorenen te verleiden, wat natuurlijk nooit zal lukken. Voor deze slechte christenen heeft God iets in petto:

Openbaring 11:18

God zal vernietigen die ZIJN aarde proberen te vernietigen. Dit kan letterlijk, zowel figuurlijk gezien worden.

In de laatste uren van dit huidige samenstel van wereldse goddeloze menselijke activiteiten, wanneer het geloof van een ieder christen op de proef wordt gesteld door de antichrist, zal er maar een klein aantal christenen overblijven die het werkelijk goed doen naar de wil van God.

De experts van Gods wet ( alsook de valse profeten) hebben de sleutel van de kennis weggelaten. -Lukas 11:52

  • Wie de kennis heeft, heeft God. Wie God heeft, is vervuld van de Heilige Geest. Wie de Heilige Geest heeft, spreekt in vreemde talen, die niemand verstaan kan, dan alleen God (1 Kor.14:2).

Beproefd daarom degenen, die beweren of zij uit God zijn, wanneer zij het bewijs van de Heilige Geest kunnen spreken, de tongen-taal. En degenen die zeggen alleen een happy gevoel te hebben, deze zijn de dwaling aan het volgen.

Geliefden, gelooft niet een iedere geest (leraar), maar beproeft de geesten (leraars), of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld.-1 Johannes 4:1

Daarom zal God hun zenden een kracht van dwaling, dat zij de leugen zouden geloven;-2 Thessalonicenzen 2:11

  • Waarom zou God dat nou doen? Omdat zij ongehoorzaam zijn, eigenwijs, en bokkig.

1 Johannes 4:6

  • Wij zijn uit God. Wie God kent, hoort ons; wie uit God niet is, hoort ons niet. Hieruit kennen wij de Geest van de Waarheid, en de geest van de dwaling.

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *