God maakt iets onmogelijk mogelijk.

En Jezus zei: De dingen, die onmogelijk zijn bij de mensen, zijn mogelijk bij God.- Lukas 18:27

Matthéüs 19:23-30

 • Jezus zei tot Zijn discipelen: Voorwaar, Ik zeg u, dat het voor een rijkaard moeilijk is het Koninkrijk van de hemelen in te gaan.
 • En opnieuw zeg Ik u: Het is makkelijker, voor een kameel door een oog van een naald te gaan, dan een rijkaard ingaat in het Koninkrijk van God.
 • Zijn discipelen nu, dit horende, werden zeer verslagen, zeggende: Wie kan dan zalig worden?
 • En Jezus, hen aanziende, zei tot hen: Bij mensen is dat onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk……….-
 • En zo wie verlaten zal hebben, huizen, of broers, of zussen, of vader, of moeder, of kinderen, of akkers, om Mijn Naam, die zal honderdvoud ontvangen, en het eeuwige leven beërven.
 • Vele eersten zullen de laatste zijn, en vele laatsten zullen de eersten worden.( Mark.3:35)

Niets is onmogelijk met God.- Lukas 1:37

Matthéüs 17:20/Jakobus 1:6-8

 • ….Zo gij een geloof had als een mosterdzaad, gij zoudt tot een berg zeggen: Ga heen van hier naar daar, en het zal geschieden; en niets zal u onmogelijk zijn./
 • Dat hij het begeert in geloof, niet twijfelende, want wie twijfelt, is als een baar van de zee, die door de wind op en neer gedreven wordt.
 • Want die mens meent niet, dat hij iets ontvangen zal van de HEERE.
 • Een dubbelhartig man is veranderlijk in al zijn wegen.

…spreekt alleen een woord, en mijn knecht zal genezen worden.-Matthéüs 8:8, dat zei een Romeinse hoofdman tegen Jezus. Deze heiden geloofde Jezus, door slecht een woord die Jezus zei, dat zijn knecht genezen zou worden.

Hebreeën 11:1,6

 • Het geloof nu is een vaste grond van de dingen, die men hoopt, en een bewijs van zaken, die men niet ziet.-
 • Zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven, dat HIJ een beloner is voor degenen die HEM zoeken.

Het bedenken in het vlees is vijandschap tegen God; want het onderwerpt zich de wet van God niet; het kan ook niet. En wie in het vlees wandelt, kunnen God niet behagen.-Romeinen 8:7,8

Wandelt door de Geest en volbrengt de begeerte van het vlees niet.-Galaten 5:16

Wie in de Geest wandelt, behagen God, en kunnen het onmogelijke mogelijk maken, want zij zijn één met God, en Jezus Christus.-[Johannes 17:14-26]

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *