Van apen of mensen?

De evolutie theorie, komt het nu van onvolmaakte mensen of van de volmaakte levende God?

Al wat de onvolmaakte mensen bedenken of maken is niet perfect. Dus zal de evolutie-theorie ook niet perfect zijn. Logisch of niet?

In de evolutie-theorie laten wetenschappers en professoren mensen denken dat wij van apen afstammen. Is dit realistisch? Niet echt! Omdat er geen miniscule diagram is van het gehele opwerking van aap tot mens is, maar slechts een schijn van een tijdlijn met ontbrekende stukken die het doet lijken dat het zo moet zijn geweest.

Menselijke faal-procedure hoe het kan zijn, zonder een echt bewijs.

Wat ziet u bij deze foto, is deze aap gekleed of in z’n nakie?

Alle dieren lopen naakt, geen besef van schaamte. De mens daarentegen wel. En dat komt door de zondeval van Adam en Eva.

[ Zij zijn uit de wereld, daarom spreken zij uit de wereld, en de wereld hoort hen.- 1 Johannes 4:5 ]

Wij zijn uit God. Wie God kent, hoort ons; die uit God niet is, hoort ons niet. Hieruit kennen wij de Geest van de Waarheid, en de geest van de dwaling.- 1 Johannes 4:6

En hoe kunnen de ongelovigen niet geloven?

De god (satan) van dit tijdperk die de zinnen verblind heeft degenen, namelijk bij de ongelovigen, opdat hen niet bestralen de verlichting van het Evangelie van de heerlijkheid van Christus, Die het Evenbeeld van God is.- 2 Korinthe 4:4

Handelingen 17:24-27

  • De God, DIE de aarde gemaakt heeft en alles wat daarin is; DEZE, zijnde een HEERE van het universum en van de aarde, woont niet in tempelen die met mensenhanden gemaakt is; en wordt ook door mensenhanden niet gediend, als iets behoevend hebbende, alzo HIJ ZELF allen het leven, en de adem, en alle dingen geeft; en heeft uit één bloed het gehele geslacht van mensen gemaakt, om op de gehele aarde te wonen, bescheiden hebbende de tijden tevoren geordineerd, en de bepalingen van hun woning; opdat zij de HEERE zouden zoeken, of zij HEM immers tasten en vinden mochten; hoewel HIJ niet ver is van een ieder van ons.

Hebben apen dit? Zijn  apen zo intelligent dat zij de HEERE God kunnen zoeken? Neen, apen kunnen niet redeneren, zij doen alles met instinkt.

Onder christenen moeten wij geloven wat God in ZIJN brief, de bijbel, uiteengelegd heeft, dat, hoe God het heeft laten opschrijven door ZIJN knechten, wij dat gewoon moeten geloven.

…; noch zich begeven tot fabelen en oneindige geslachtsrekeningen, welke meer twistvragen voortbrengen dan lering van God, die in het geloof is.- 1 Timothéüs 1:4

Titus 3:8-11

  • Dit is een getrouw woord, en deze dingen wil ik, dat gij ernstig bevestigt, opdat degenen, die God geloven, zorg dragen, om goede werken voor te staan; deze dingen zijn het, die goed en nuttig zijn voor mensen.
  • Maar weerstaat de dwaze vragen en geslachtsrekeningen, en twistvragen, en woordenstrijd over de wet; want zij zijn onnut en ijdel.
  • Verwerp een onrechtzinnig mens na de eerste en tweede vermaning; wetende, dat de zodanige verkeerd is, en zondigt, zijnde bij zichzelf veroordeeld.

Trekt niet een ander onderwerping aan met de ongelovigen; want welk deel heeft de gerechtigheid met de ongerechtigheid, en welk gemeenschap heeft het licht met de duisternis?- 2 Korinthe 6:14

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *