De rechtvaardige Rechter.

God is een rechtvaardige Rechter, en een God, Die alle dagen toornt op de goddelozen.- Psalm 7:12

Spreuken 3:5

 • Vertrouw op de HEERE met geheel uw hart, en vertrouw op uw eigen verstand niet.

Weest niet wijs in uw eigen ogen; vrees de HEERE, en wijk van het kwade.- Spreuken 3:7

Spreuken 6:16-19

 • Deze zes haat de HEERE; ja, zeven zijn ZIJN ziel een gruwel:
 • Hoogmoedigheid, een leugentong, en handen die onschuldig bloed vergieten; een hart die boze gedachten smeedt; voeten die zich haasten om kwaad te doen; een valse tong die onder broeders verwarring inwerpt.

Indien hij zich niet bekeert, zo zal HIJ ZIJN zwaard scherpen; HIJ heeft ZIJN boog gespannen, en maakt die bereid.- Psalm 7:13

Spreuken 26:22-28

 • De woorden van opruiers zijn als degenen, die geslagen zijn, en die dalen in het binnenste van de buik.
 • Brandende lippen, en een boos hart, zijn als een potscherf met schuim van zilver overgelopen.
 • Wie haat draagt, houdt zich vreemd met zijn lippen; maar in het binnenste stelt hij bedrog aan.
 • Als hij met zijn stem smeekt, geloof hem niet, want zeven gruwelen zijn in zijn hart.
 • Wiens haat door bedrog bedekt is, diens boosheid zal in het openbaar geopenbaard worden.
 • Die een kuil graaft (voor een ander), zal er (zelf) in vallen, en wie een steen wentelt (voor een ander), op hem (zelf) zal hij terugkeren.
 • Een valse tong haat degenen, die zij verbrijzelt; en een gladde mond maakt afstoting.

Gij slechten! hoelang zult gij de slechtheid beminnen, en de spotters voor zich de spotternij begeren, en de zotten wetenschap (van God) haten?- Spreuken 1:22

Spreuken 8:5-14

 • Gij slechten! verstaat dapperheid, en gij zotten! verstaat met het hart.
 • Hoort, want IK zal vorstelijke dingen spreken, en de opening van MIJNE lippen zal enkel rechtvaardigheid zijn.
 • Want MIJN gehemelte zal de Waarheid bevattelijk uitspreken, en de goddeloosheid is MIJN lippen een gruwel.
 • Al de redenen van MIJN mond zijn in gerechtigheid; er is niets verdwaasd, noch verkeerds in.
 • Zij zijn alle recht voor degenen, die verstandig is, en rechtmatig voor degenen die wetenschap (van MIJ) vinden.
 • Neemt MIJN kastijding aan, en niet zilver, en ( MIJN) wetenschap, meer dan het uitgelezen uitgegraven goud.
 • Want (MIJN) wijsheid is beter dan robijnen, en al wat men begeren mag, is met haar niet te vergelijken.
 • IK, Wijsheid, woon bij de dapperheid, en vinden de kennis van alle voorzichtigheid.
 • Het ontzag voor de HEERE is, te haten het kwade, de trotsheid, en de hoogmoed, en de kwade (brede) weg; IK haat ook de mond van verkeerdheden.
 • Raad en het wezen zijn van MIJN; IK ben het Verstand, van MIJN is de Sterkte.

Het zij verre van U, zulk een ding te doen, te doden de rechtvaardige met de goddeloze! dat de rechtvaardige zij gelijk de goddeloze, verre zij het van U! zou de Rechter van de gehele aarde geen recht doen?- Genesis 18:25

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *