Gods wegen zijn recht.

Mijn tong zal spreken over UW Woord, want al UW geboden zijn rechtvaardig.- Psalm 119:172

Hoséa 14:10

  • Wie is wijs? die versta deze dingen; wie is verstandig? die bekend ze; want de wegen van de HEERE zijn recht, en de rechtvaardigen zullen daarin wandelen, maar de overtreders zullen daarin vallen.

Wie rechtvaardigheid en liefdadigheid najaagt, zal het leven, rechtvaardigheid en eer vinden.- Spreuken 21:21

Titus 3:4,5/ Romeinen 3:19,20,23,24

  • Wanneer de barmhartigheid van God, onze ZALIGMAKER, en ZIJN liefde tot de mensen verschenen is, heeft HIJ ons gelukkig gemaakt, niet uit de werken van rechtvaardigheid, die wij gedaan hadden, maar naar ZIJN barmhartigheid, door het bad van wedergeboorte en vernieuwing van onze geest, door de Heilige Geest;-/
  • Wij weten nu, dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degenen, die onder de wet gebukt zijn; opdat alle mond gestopt wordt en de gehele wereld voor God verdoemd is.
  • Daarom zal uit de werken van de wet geen vlees gerechtvaardigd worden, voor HEM; want door de wet is de kennis van zonde.-
  • Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid van God; en worden uit ZIJN genade gerechtvaardigd voor niets (Gal.3:13), door de verlossing, die in Christus Jezus is;-

En die UW Naam [Autoriteit] kennen, zullen op U vertrouwen, omdat GIJ, HEERE, niet hebt verlaten degenen, die U zoeken.- Psalm 9:11

Romeinen 5:1,2

  • Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God, door onze Heere Jezus Christus; door Welke wij ook de begeleiding hebben door het geloof tot deze genade, in welke wij staan, en roemen (in onze hart) in de hoop van de heerlijkheid van God.

ZIJN wegen zijn de heiligen recht, gelijkerwijs zij de goddelozen tot aanstoot zijn.- Jezus Sirach 39:28

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *