Haat verwekt niets goeds.

Haat verwekt kijven; maar de liefde dekt alle overtredingen toe.- Spreuken 10:12

Psalm 119:104-106

 • Uit UW bevelen krijg ik verstand, daarom haat ik alle paden van leugens.
 • UW Woord is een lamp voor mijn voeten, en een licht voor mijn pad.
 • Ik heb beëdigd, en zal het bevestigen, dat ik onderhouden zal de rechten van UW gerechtigheid.

Ik haat en verafschuw de valsheid, maar UW wet heb ik lief.-

Spreuken 12:1-3

 • Wie de discipline liefheeft, die heeft de wetenschap (van God) lief; maar wie de kastijding haat, is dom.
 • De goede (kant kiezen) zal een welgevallen trekken van de HEERE; maar een man van schandelijke verzinsel zal HIJ verdoemen.
 • De mens zal niet gesteund worden door goddeloosheid; maar de wortel van de rechtvaardigen zal vast staan.

Een ieder, die kwaad doet, haat het licht, en komt tot het licht niet, opdat zijn werken niet bestraft worden.- Johannes 3:20

1 Petrus 4:7,8

 • Het einde van alle dingen is nabij; zijt dan nuchter, en waakt in de gebeden.
 • Maar vooral hebt vurige liefde tot elkander; want de liefde zal menigte van zonden bedekken.

1 Johannes 2:9-11

 • Wie zegt, dat hij in het licht is, en zijn broeder haat, die is in de duisternis tot heden toe.
 • Wie zijn broeder liefheeft, blijft in het licht, en geen ergernis is in hem.
 • Maar die zijn broeder haat, is in de duisternis, en wandelt in de duisternis, en weet niet, waar hij heengaat; want de duisternis heeft zijn ogen verblind.

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *