De geest is gewillig.

Wie een christen is gaat het leven door, door Gods wil te doen. De vervulde geest door de Heilige Geest is gewilliger dan het vlees. Wie Gods Woord aan het prediken is, wordt gestuwd door Deze Geest. Wie er weinig zin in heeft of bang is, wandelt niet door de Geest maar door het vlees. We kunnen onszelf wel voor de gek houden, maar pas op! God ziet alles.

Handelingen 15:8,9

  • En God, de Kenner van harten, heeft …getuigenis gegeven, …gevende de Heilige Geest, gelijk als ons; en heeft geen onderscheid gemaakt tussen ons en …( anderen), gereinigd hebbende ..(de) harten door het geloof.

1 Kronieken 28:9b

  • …; want de HEERE doorzoekt alle harten, en HIJ verstaat al het gedichtsels van de gedachten; indien gij HEM zoekt, HIJ zal gevonden (willen) worden; maar indien gij HEM verlaat, HIJ zal u tot in eeuwigheid verstoten.

Romeinen 8:26-28

  • En alsmede komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp;….
  • DIE de harten doorzoekt, weet, welke de mening van de Geest is, omdat Deze Geest naar God bidt (1 Kor.14:2).
  • En wij weten, dat degenen, die God liefhebben, met alle dingen medewerken ten goede, namelijk degenen, die naar ZIJN voornemen geroepen zijn.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *