Jezus zegt!

Lukas 14 vers 27

Matthéüs 5:18,22,28

 • Voorwaar Ik zeg u: Totdat de hemel en aarde voorbijgaan, zal er niet één jota noch één tittel van de wet voorbijgaan, totdat alles zal zijn geschied./
 • Ik zeg u: Zo wie ten onrechte toornig is op zijn broeder, die zal strafbaar zijn door het gericht; en wie tot zijn broeder een scheldwoord zegt, die zal strafbaar zijn door de grootste raad; maar wie zegt: gij dwaas! die zal strafbaar zijn door het vuur van de tweede dood./
 • Ik zeg u, dat zo wie een vrouw (te lang) aanziet, om haar in lust te begeren, die heeft alreeds overspel in zijn hart gedaan.
Matthéüs 10 vers 27

Matthéüs 25:40,45

 • En de Koning zal antwoorden en tot hen zeggen: Voorwaar Ik zeg u: Voor zovelen gij dit gedaan hebt aan een van Mijn minste broeders, zo hebt gij het gedaan aan Mij./
 • …Voorwaar Ik zeg u: Voor zovelen gij dit niet gedaan hebt aan een van Mijn minste broeders, zo hebt gij het Mij ook niet gedaan.

Markus 3:28,29

 • Voorwaar, Ik zeg u, dat al de zonden zullen vergeven zal worden, en allerlei lastering, waarmee zij gelasterd zullen hebben; maar zo wie gelasterd zal heb tegen de Heilige Geest, die heeft geen vergeving voor altijd, maar is schuldig aan het eeuwige oordeel.
Markus 9 vers 41

Markus 10:15/ 13:37

 • Voorwaar Ik zeg u: Zo wie het Koninkrijk Gods niet ontvangt, gelijk (in de nederigheid van) een kind, die zal er geenszins ingaan./
 • En hetgeen Ik u zeg, dat zeg Ik allen: Waakt.
Lukas 4 vers 24

Lukas 6:27,46/ 7:47

 • Ik zeg u allen, die dit hoort: Hebt uw vijanden lief; doet goed degene die u niet liefhebt./
 • En wat noemt gij Mij, Heere, Heere! en doet niet hetgeen Ik zeg?/
 • Daarom zeg Ik u: …; wie weinig vergeven wordt, heeft ook weinig lief.

[ vers 47: Daarom vermaand Jezus ons om blijven te vergeven, zodat degene die vergeven wordt liefde krijgt, en de liefde staat boven alles]

Lukas 11 vers 9

U zegt dat u gelooft in Jezus Christus, geloof Hem!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *