Ingeënt van Israël.

Jesaja 55:10-13

  • Want gelijk de regen en de sneeuw van de hemel neerdaalt, en niet andersom; maar bevochtigt de aarde, en maakt, dat het voortbrengt en uitspruit, en zaad de zaaier geeft, en daarvan brood eet; alzo zal MIJN Woord, dat uit MIJN mond uitgaat, ook zijn, het zal niet ledig tot MIJ terugkeren; maar het zal doen, hetgeen MIJ behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen, waartoe IK het zenden zal.
  • Want in blijdschap zult gij uittrekken, en met vrede voortgeleid worden; de bergen en de heuvels zullen geschal maken met vrolijk gezang voor UW aangezicht, en alle bomen van het veld zullen de handen samenklappen.

Jesaja 11:1,2

  • Want er zal een Rijsje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaï, en een Scheut uit zijn wortels zal Vrucht voortbrengen.
  • En op Hem zal de Geest  van de HEEREN rusten, de Geest van wijsheid en van verstand, de Geest van raad en sterkte, de Geest van kennis en voor het ontzag van de HEEREN.

Joh.3:5/Rom.6:5,6

  • Jezus heeft gezegd: Voorwaar, voorwaar Ik zeg u: zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het Koninkrijk Gods niet ingaan./
  • Want indien wij met Hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking van Zijn dood, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking van Zijn opstanding; dit wetende, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam van zonde teniet gedaan wordt, opdat wij niet meer de zonde dienen.

Matt.3:8/ Jer.17:7,8

  • Brengt dan vruchten voort, de bekering waardig./
  • Gezegend is de man, die op de HEERE vertrouwt, en in wie de HEERE vertrouwen heeft!
  • Want hij zal zijn als een boom, die aan het water geplant is, en zijn wortels uitschiet aan een rivier, en hij voelt niet, wanneer er een hitte komt, maar zijn loof blijft groen; en in een jaar van droogte heeft hij geen zorgen, en houdt niet op van vruchten te dragen.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *