Vissers van mensen.

En Jezus heeft gezegd tot hen: Volgt Mij na, en Ik zal u vissers van mensen maken.- Matt.4:19

Johannes 17:14

  • Ik heb hun UW Woord gegeven; en de wereld heeft hun gehaat, omdat zij niet van de wereld zijn, gelijk als Ik van de wereld niet ben.

Gaat dan heen, onderwijst de volkeren, hen dopende in de Naam van de Vader, en in de Naam van de Zoon, en in de Naam van de Heilige Geest; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb.- Matt.28:19 [ Naam= Autoriteit]
Johannes 17:19,20

  • En Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in waarheid.
  • En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor degenen, die door hun woord in Mij geloven zullen.
En Petrus heeft hun gezegd: Bekeert u, en een ieder van u wordt gedoopt in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van zonden, en gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.- Hand.2:38

Johannes 17:21,22

  • Opdat zij allen één zijn, gelijk GIJ, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in ONS één zijn; opdat de wereld mogen geloven, dat GIJ Mij gezonden hebt.
En ziet, Ik ben met u al de dagen tot de voleindiging van de wereld.- Matt.28:20

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *