Het loon van de zonde.

Ziet, alle zielen zijn van MIJN; gelijk de ziel van de Vader, alsook de ziel van de zoon, zij zijn van MIJ: de ziel die zondigt, zal sterven.- Ezechiël 18:4

Wat is de dood?

In het Hebreeuws is dat sjeool, in het Grieks is dat hades. De eerste dood, dat is een tijdelijke dood, de tweede dood, is eeuwige dood.

Wat zegt Gods Woord over de toestand van de doden?

Prediker 9:5,6

  • De levende weten, dat zij sterven zullen, maar de doden weten niet met al; zij hebben ook geen loon meer, hun gedachten is vergeten.
  • Ook is al hun liefde, ook hun haat, hun nijdigheid is vergaan; en zij hebben geen deel meer in deze eeuw in alles, wat onder de zon geschiedt.
Voor degenen in de dood is er geen gedachtenis voor U, wie zal U loven in het graf?- Psalm 6:6

Psalm 88:12,13

  • Zal UW goedertierenheid in het graf verteld worden, UW getrouwheid in het verderf?
  • Zullen UW wonderen bekend worden in de duisternis, en UW gerechtigheid in de kuil van de vergetelheid?
Want het graf zal U niet loven, de dood zal u niet prijzen, die in de kuil neergedaald is, zullen op UW waarheid niet hopen.- Jesaja 38:18

Romeinen 6:23

  • Het loon van de zonde is de dood, maar de genadegift van God is het eeuwige leven, door Jezus Christus, onze Heere.

Velen gelovigen volgen de leugen na, dat de ziel niet kan sterven ( dit is een Griekse leugen over de onsterfelijke ziel, die in die tijd gold, en geen Bijbelse waarheid bevat). Terwijl God duidelijk zegt, dat de ziel die zondigt zal sterven. Hoe kan iemand die zegt dat God liefde is, nu zeggen, dat God de ongehoorzame ziel voor eeuwig zal folteren en hun kinderen met hun? Terwijl zij onvolmaakt geboren zijn!  Er is een eeuwig leven, en een eeuwige dood. De eeuwige dood, betekent voor God, dat zo’n ziel verloren is, zonder hoop op een opstanding uit de dood. En Gods wil is dat niemand verloren gaat in de tweede dood (Joh.3:16).

En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God; en de boeken werden geopend; en een ander boek werd geopend, hetwelk het boek van het leven is; en de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken beschreven was, naar hun werken.- Openbaring 20:12

Openbaring 20:6

  • Zalig en > heilig< is hij, die deel heeft in de eerste opstanding (Rom.6:3,4); over deze heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en Christus zijn, en zij zullen met Christus als koningen heersen duizend jaar.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *