Iedereen zondigt.

Wie kan zeggen: ik heb mijn hart gezuiverd, ik ben rein van mijn zonde?- Spreuken 20:9

1 Johannes 1:8-10/ Romeinen 1:18

  • Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf, en de waarheid is in ons niet.
  • Indien wij onze zonden erkennen, God is getrouw en rechtvaardig, dat HIJ ons de zonden vergeeft, en ons reinigt van alle ongerechtigheid.
  • Indien wij zeggen, dat wij niet gezondigd hebben, zo maken wij God tot een leugenaar, en ZIJN Woord is niet in ons./
  • Want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemelen over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen, wanneer zij de waarheid in ongerechtigheid onderhouden.
Komt dan, en laat ons samen rechten, zegt de HEERE; al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw, al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol.- Jesaja 1:18

Johannes 1:17/ Romeinen 6:13

  • De wet is door Moshe gegeven, de genade en de waarheid is door Jesoea Messias geworden./
  • Stelt uw leden niet tot zondige wapens van ongerechtigheid; maar stelt uzelf voor God, als uit de eerste dood levend geworden zijnde, en stelt uw leden tot Gods wapens van gerechtigheid.
Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn; maar wie ze bekent en laat, zal barmhartigheid ontvangen.- Spreuken 28:13

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *